Over een ding lijkt iedereen het eens, het volgende kabinet heeft straks een minister van ruimte. Over welke taakomschrijving deze minister straks meekrijgt is daarentegen geen overeenstemming. Richt de minister zich straks op de verdere verstedelijking, op woningbouw, op het behoud van natuur en herstel van ecologie, op de voedselproductie, op klimaatverandering of op de bereikbaarheid van ons land? Wordt dit ministerie een super departement met vergaande bevoegdheden of wordt het een stempel- en coördinatiemachine? Samen Jacqueline Cramer, Wouter Veldhuis, Evelien de Olde en David Hamers gaan wij op zoek naar de ideale taakopvatting voor de nieuwe minister van Ruimte.

Samen met de spreken gaan we op zoek naar waar het ministerie van Ruimte zich straks op moet richten. Hoe nuttig en nodig is rijks-regio op ruimtelijke ordening en welke adviezen kunnen we de nieuwe minister meegeven?

Dit programma is ontwikkeld door
Servaz van Berkum
Mediapartner
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.