Voedsel is vaak geen of een klein onderdeel van de verkiezingsprogramma’s. Dat kan ambitieuzer. Veel initiatieven en projecten geven het goede voorbeeld, maar er is ook nog veel te winnen. Hoe kunnen we in de Metropoolregio Amsterdam werken aan een duurzamer voedselsysteem?
Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.
In dit programma ligt de focus op ruimtelijke vraagstukken: hoe maken we meer (fysieke) ruimte voor lokale voedselproductie en producten? Kunnen we logistieke uitdagingen voor een korte keten oplossen? Hoe creëren we een gezonde voedselomgeving?
We gaan in gesprek met kandidaat raadsleden uit de Metropoolregio en verschillende spelers uit de lokale voedselketen. Een panel van voedselkenners, -veranderaars en -ambassadeurs nemen vooraf de verkiezingsprogramma’s door als basis voor het gesprek. Wil jij mee praten en denken over een lokaal, gezond en duurzaam lokaal voedselsysteem? Meld je dan nu aan!
DossierRuimte! Ruimte! Ruimte!
Leefbaar
In samenwerking met
Slow Food
ProgrammareeksAmsterdam Kiest

Op 16 maart gaan we naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. In Amsterdam Kiest gaan wij in gesprek met de kandidaten voor de nieuwe Raad. Wat zijn hun plannen? Hoe willen zij Amsterdammers betrekken bij het bestuur van de stad? En waarom moeten wij op hun partij stemmen?