Onze steden zijn in transitie. Er wordt veel bijgebouwd en vernieuwd om de grote vraag naar woningen op te vangen. Maar voor wie bouwen we aan de stad? We nemen de huidige vraag van de samenleving mee in de ontwikkeling van onze steden terwijl we niet altijd weten hoe die vraag er in de toekomst uit gaat zien. Zo is de vraag wie de stedelingen van morgen zijn en wat hun behoeftes zijn. In dit programma praten we met verschillende experts waarom het belangrijk is vandaag al na te denken over wie er in de toekomst in onze stad gaan wonen, hoe we onze steden voor kunnen bereiden op de nieuwe stedeling en wat we op dit moment kunnen veranderen om de toekomstige vraag beter tegemoet te komen.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Jeroen Slot is hoofdonderzoeker bij de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek bij de gemeente Amsterdam. Met de Bevolkingsprognose brengt hij de toekomstige bevolkingssamenstelling in kaart en brengt dit in verband met de ontwikkelingen op de woningmarkt. Maar vooralsnog blijft dit een prognose, dus hoe gaan we met deze onzekerheid om?

Tessa Cramer is futurist en lector Designing the Future bij Fontys Hogeschool. Als toekomstgerichte academicus biedt ze handvaten om zelf met de toekomst aan de slag te gaan. Daarbij stelt zij centraal dat antwoorden op hedendaagse vraagstukken niet met huidige systemen en denkwijzen kunnen worden opgelost.

Ellen van Bueren is hoogleraar Urban Development Management bij de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Ze houdt zich binnen haar werkveld bezig met het ontwikkelen van tools voor een integrale gebiedsgerichte aanpak van hedendaagse stedelijke vraagstukken. Ze geeft in het programma haar blik op de huidige bouwopgave en hoe dit de toekomstige vraag tegemoetkomt.

Camila Pinzón Cortes is stedenbouwkundige bij Urbanos en regionaal ontwerper bij de Provincie Noord-Holland. Zij richt zich op duurzame stedelijke ontwikkeling, de vraag hoe we de openbare ruimte inclusief inrichten voor een brede groep mensen en hoe we meer experiment kunnen inbouwen in het zoeken naar antwoorden op grootstedelijk vraagstukken.

Caroll Sastro is voorzitter van het Platform Gehandicapten Zuidoost en zet zich in voor een stad en openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Daarbij zet zij zich in om fysieke toegankelijkheid te borgen in stedelijk ontwerp door te pleiten voor betere normen.

 

DossierRuimte! Ruimte! Ruimte!
Leefbaar
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.