Een nieuwe tram naar Amstelveen, groene stroom voor bussen, trams en metro’s en straks elektrische veren op het IJ en Noordzeekanaal. Er wordt gesproken over nieuwe verbindingen zoals een metro naar Schiphol en de sluiting van de kleine ring. Tegelijkertijd heeft COVID-19 grote impact op de dienstregeling en moet het GVB de reizen met het OV actief ontmoedigen. Er wacht de nieuwe GVB-algemeen-directeur Claudia Zuiderwijk dus een grote taak. Wat zijn haar drijfveren en wat zijn haar ambities voor de toekomst van het Amsterdamse openbaar vervoer? Hoe houden we onze stad bereikbaar en het OV toegankelijk? Dat en meer bespreken we in dit kennismakingsgesprek met Claudia Zuiderwijk.

Sinds afgelopen najaar is Claudia Zuiderwijk algemeen directeur van het GVB. Hiervoor was ze voorzitter van de Kamer van Koophandel en daarvoor voorzitter van het Tergooi Ziekenhuis. Daarnaast is Claudia Zuiderwijk commissaris commissaris bij KPN en APG. Naar eigen zeggen is de rode draad in haar loopbaan haar werk in de publieke dienstverlening, bij organisaties die iets doen wat betekenisvol is en wat van waarde is voor de samenleving.

In een eerder opgenomen gesprek vertelt Claudia Zuiderwijk over haar persoonlijk en professionele drijfveren in haar werk en wat zij wil bereiken voor en met het GVB.

DossierRuimte! Ruimte! Ruimte!
Leefbaar
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Programmamaker
Mediapartner
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.