Nederland heeft een lange geschiedenis van ruimtelijke ordening en zorgvuldige planning van de openbare ruimte. Van het gezamenlijk onderhouden van middeleeuwse dijken en de aanleg van de Amsterdamse grachtengordel en de Afsluitdijk, tot het vrijhouden van het Groene Hart en het opspuiten van IJburg. We moeten wel, want we zijn een klein land met heel veel inwoners. Door polderen wisten we altijd een oplossing te vinden, maar is er straks ook nog voldoende ruimte voor één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw, natuur, voor de circulaire industrie en de bereikbaarheid van onze steden? En welk plan krijgt straks voorrang als we voor al die plannen niet genoeg ruimte hebben? In de eerste aflevering van Ruimte! Ruimte! Ruimte kijken wij naar onze tradities en de opgaves van de toekomst.

De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Hoofd Development
Mediapartner
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.