Een platform voor intersectioneel feminisme binnen en buiten de stad.

Na de feministische golven van de 20e eeuw, is sinds een paar jaar een nieuwe generatie feministen opgestaan. Dit nieuwe feminisme is jong, activistisch en enorm divers. Ook slaat het bruggen naar de anti-racisme beweging en klimaatactivisme, heeft het intersectionaliteit tot hoogste goed omarmt en laat het traditionele gendernormen vervagen. FemCity biedt een podium aan zaken binnen het feminisme die geagendeerd en besproken moet worden. We nemen maatschappijkritische vraagstukken onder de loep nemen en creëren samen met partners bewustwording, brengen mensen samen en vormen allianties door middel van meetups, talkshows en workshops. Het doel? Een gelijkwaardige, inclusieve en eerlijke samenleving waarin je genderidentiteit niet bepaalt wat je verdient of hoe je over straat gaat.

Inhoudsopgave
Keuzevrijheid, seks en je lichaam

Op de een of andere manier staat het zelfbeschikkingsrecht van vooral vrouwen, maar ook trans mannen, non-binaire en intersekse mensen, nog te vaak ter discussie. En dat terwijl ieder mens zelf zou moeten kunnen bepalen welke keuzes ze maken. Kiezen voor of tegen zwanger- of ouderschap, voor of tegen korte rokjes of een hijab, voor of tegen seks en voor of tegen een bepaald label om je eigen zijn aan te duiden.

Rechtvaardig
Rechtvaardig
Wie nog meer?
Met deze partners werken we samen op dit thema.
Feminisme van alle vrouwen

Lange tijd was het (Nederlands) feminisme een voornamelijk witte beweging van hoogopgeleide vrouwen die streden voor kiesrecht en het recht om te studeren. Al in de jaren 70 veranderde dit beeld; allerlei groepen vrouwen stonden op, verenigden zich en zetten zich in voor vrouwenemancipatie. De afgelopen jaren liepen honderdduizenden vrouwen met allerlei verschillende achtergronden mee in Women’s Marches wereldwijd. Het nieuwe feminisme is intersectioneel. De beweging is diverser dan ooit en strijdt niet alleen tegen seksisme, maar ook tegen onder andere anti-zwart racisme, klimaatverandering, islamofobie en sociaal-economische ongelijkheid.

Inclusief
Inclusief
Wie nog meer?
Met deze partners werken we samen op dit thema.
Podcasts
Luister hier naar podcasts over vrouwen en feminisme vanuit allerlei verschillende perspectieven.
Werk en geld

Waar ongelijkheid tussen mannen en vrouwen vaak pijnlijk duidelijk wordt, is op het gebied van werk en geld. Ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland is financieel afhankelijk. De oorzaken? Onder andere een ongelijke beloning voor hetzelfde werk, onderwaardering van mantelzorg en informeel en huishoudelijk werk, zwangerschapsdiscriminatie, een laag minimumloon en dure kinderopvang. Deze en andere zaken spelen mee in het creëren van de ongelijke positie tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt of bijvoorbeeld armoede onder alleenstaande moeders. Werk aan de winkel dus.

Rechtvaardig
Rechtvaardig
Wie nog meer?
Met deze partners werken we samen op dit thema.
Politieke Vrouwen

De Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen van 2021 brengen een heel wat mijlpalen. Het aantal vrouwen in de kamer steeg van 47 naar 59 vrouwen (39%). Drie van die vrouwen behaalden hun plek door voorkeursstemmen. Sigrid Kaag van D66 heeft het hoogste aantal zetels ooit behaald voor een partij met vrouwelijke lijsttrekker, Lisa van Ginneken is de eerste transgender vrouw die de kamer betreedt en Kauthar Bouchallikht de eerste moslima met hijab. Verder bekleden ook Sylvana Simons (BIJ1) en Simone van der Plas (BBB) straks een zetel als lijsttrekker. Tegelijk betekent de verkiezingsuitslag een flinke beweging naar rechts. Het zal de komende jaren een uitdaging worden om gendergelijkheid en vrouwenrechten blijvend te agenderen. Toch blijven we dit doen, zeker met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

Democratisch
Democratisch
Wie nog meer?
Met deze partners werkten we samen op dit thema.
Platforms
Vind hier meer informatie over het belang van vrouwen in de politiek en zelf politiek actief worden.
Podcasts
Luister hier naar podcasts over vrouwen in de politiek.