Er waren nog nooit zoveel vrouwelijke lijsttrekkers en ook de kieslijsten hebben een flinke sprong gemaakt in diversiteit. Toch zijn partijprogramma’s lang niet allemaal even ver in het agenderen van gendergelijkheid en valt er nog veel te behalen in wet- en regelgeving. Bij welke partijen moet je zijn als je een keuze voor een gelijkwaardig Nederland wilt maken? Wordt 2021 het jaar van de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland? Is het haalbaar om de Tweede Kamer (eindelijk) een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving, met 50% van de zetels bezet door vrouwen? Kortom, er staat veel op het spel 17 maart. De vier weken voor de verkiezingen helpen wij je zo goed mogelijk voorbereid het stemhokje in te sturen.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Deze week: gezondheid is politiek. Hoe komt het er nog altijd een kennisgat is in onderzoek naar zorg en medicatie voor vrouwen en mensen van kleur? Op welke manier stuurt wetenschap de politieke agenda op dit vlak? En met huishoudende coronavirus in ons achterhoofd; hoe zorgen we ervoor dat zorg toegankelijk is voor iedereen?

Over de sprekers

Zaïre Krieger is woordkunstenaar, vrouwenrechtenlobbyist en maker van o.a. Piemelpraat. Zaïre zal de avond introduceren door middel van Spoken Word.

Petra Verdonk is universitair hoofddocent aan Amsterdam UMC-VUmc. Ze was werkzaam voor de afdeling Metamedica bij het VUmc en zet zich in voor aandacht voor diversiteit in de zorg. Ook zit ze in het bestuur van de Nederlandse Vereniging Gender en Gezondheid. Petra zal ons door een aantal facts and figures loodsen om ongelijkheid in de medische wereld beter te begrijpen.

Alana Helberg-Proctor is universitair docent bij de afdeling Gezondheid, Ethiek en Maatschappij aan de Universiteit Maastricht, daarnaast is ze regelmatig gastdocent aan de Afdelingen Antropologie en Sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Alana zal deelnemen aan het panel vanuit haar onderzoek.

Chantelle Rodgers is directeur van “Music Matters” en voorzitter van de IXL Sickle Cell Awareness. Daarmee ondersteunt zij Sickle Cell patiënten en hun omgeving en zorgt zij dat er meer bekendheid komt voor deze ziekte. In die hoedanigheid praat ze mee in het panel.

Bahar Goodarzi is verloskundige, docent bij de Academie van Verloskunde en promovendus aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Haar doel is het versterken van de positie van minderheden en onderdrukte groeperingen zodat zij gelijke kansen krijgen. Bahar spreekt in het panel over onder andere geboortezorg en ongelijke behandeling daarbinnen.

Sander Heithuis zal namens WOMEN Inc. een stemadvies geven op basis van de besproken onderwerpen.

DossierFemCity
Inclusief
Dit programma is ontwikkeld door
Julia Muller
Programmamaker Onderwijs, Femcity en Inclusieve Stad
In samenwerking met
ProgrammareeksFemCity

FemCity is een plek waar we maatschappijkritische vraagstukken onder de loep nemen en samen bewustwording creëren, mensen samenbrengen, en allianties smeden door middel van meetups, talkshows en workshops. FemCity biedt een podium aan iedereen die zich hard maakt voor gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Een feministische platform waar we ruimte geven aan nieuwe geluiden en nieuw stemmen om te inspireren en activeren. Aan de hand van de actualiteit gaan we in op thema’s zoals de gender pay gap, (straat)intimidatie, de ‘pink tax’, de vrouwelijke anatomie, en politieke vraagstukken. In onze dependances NewMetropolis Nieuw-West en NewMetropolis Zuidoost bouwen we intussen aan een (vrouwen)netwerk op buurtniveau. Wil je samen met ons een avond of meetup organiseren? Neem dan contact op met een van de betrokken programmamakers.