Er waren nog nooit zoveel vrouwelijke lijsttrekkers en ook de kieslijsten hebben een flinke sprong gemaakt in diversiteit. Toch zijn partijprogramma’s lang niet allemaal even ver in het agenderen van gendergelijkheid en valt er nog veel te behalen in wet- en regelgeving. Bij welke partijen moet je zijn als je een keuze voor een gelijkwaardig Nederland wilt maken? Wordt 2021 het jaar van de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland? Is het haalbaar om de Tweede Kamer (eindelijk) een afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving, met 50% van de zetels bezet door vrouwen? Kortom, er staat veel op het spel 17 maart. De vier weken voor de verkiezingen helpen wij je zo goed mogelijk voorbereid het stemhokje in te sturen.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Deze week: werk is politiek. Hoe komt het dat Nederland in gelijkheid op de arbeidsmarkt ergens onderaan de Europese lijst bungelt? Wanneer wordt het dichten van de loonkloof verankerd in de wet? En hoe lang duurt het nog voordat zwangerschapsdiscriminatie de wereld uit is geholpen? We gaan het hebben over de verhouding tussen werk- en zorgtaken en manieren waarop de Nederlandse arbeidsmarkt een gelijker speelveld kan worden.

Over de sprekers

Zaïre Krieger is woordkunstenaar, vrouwenrechtenlobbyist en maker van o.a. Piemelpraat. Zaïre zal de avond introduceren door middel van Spoken Word.

Sophie van Gool is een ondernemer met als missie het gender (pay) gap te dichten. Dit doet zij met haar twee bedrijven: “Moonshot” helpen organisaties die diverser en inclusiever willen worden met onderzoek, advies en training. En “Salaristijger” helpt werknemers in hun salarisonderhandeling met inzichten en coaching, en helpt werkgevers met het meten en dichten van de loonkloof. Samen met Coco van Beveren maakt zij de podcast I’m Speaking. Sophie zal een aantal facts en figures op het gebied van (gender)ongelijkheid op de arbeidsmarkt op een rijtje zetten.

Amma Asante is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, een wettelijk orgaan dat opkomt voor cliënten in de sociale zekerheid, variërend van mensen die een uitkering ontvangen in de Participatiewet tot kinderbijslag en AOW. Ze staat als nummer 47 op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Amma zal meepraten over het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Luisa Moreno Ruiz is vakbondsvrouw en organiser binnen de FNV campagne Voor 14, die strijdt voor een minimumloon van 14 euro. Ze is gespecialiseerd in community organizing en organising op de werkvloer. Luisa praat in plaats van Amma Asanrte mee over het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Mark van Ostaijen is bestuurssocioloog en schrijver van het boek “Wij zijn ons”. Daarnaast is hij managing director van een onderzoekscentrum van diversiteit en migratie. Hij schreef een kritisch stuk in de Volkskrant over hoe mannen de ongelijke positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in stand houden, en praat vanavond mee in het panel.

Marlies Vegter is jurist, docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en specialist non-discriminatierecht. Marlies zal in het panel ingaan op de vraag hoe zwangerschapsdiscriminatie bijdraagt aan de verschillende posities van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

Sander Heithuis zal namens WOMEN Inc. een stemadvies geven op basis van de besproken onderwerpen.

DossierFemCity
Inclusief
Dit programma is ontwikkeld door
Julia Muller
Programmamaker Onderwijs, Femcity en Inclusieve Stad
In samenwerking met
ProgrammareeksFemCity

FemCity is een plek waar we maatschappijkritische vraagstukken onder de loep nemen en samen bewustwording creëren, mensen samenbrengen, en allianties smeden door middel van meetups, talkshows en workshops. FemCity biedt een podium aan iedereen die zich hard maakt voor gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Een feministische platform waar we ruimte geven aan nieuwe geluiden en nieuw stemmen om te inspireren en activeren. Aan de hand van de actualiteit gaan we in op thema’s zoals de gender pay gap, (straat)intimidatie, de ‘pink tax’, de vrouwelijke anatomie, en politieke vraagstukken. In onze dependances NewMetropolis Nieuw-West en NewMetropolis Zuidoost bouwen we intussen aan een (vrouwen)netwerk op buurtniveau. Wil je samen met ons een avond of meetup organiseren? Neem dan contact op met een van de betrokken programmamakers.