In opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2020, ontwerpen De Landelijke Cliëntenraad en Pakhuis de Zwijger in deze reeks een nieuwe toekomstvisie op sociale zekerheid. Door de coronacrisis is het socialezekerheidsstelsel extra onder druk komen te staan en is de vraag om overheidssteun toegenomen. Hoe richten we het socialezekerheidsstelsel zo in dat het toekomst- en crisisbestendig is? In deze reeks ontwikkelen we ontwerpprincipes voor een nieuwe solidariteit, ofwel een nieuw sociaal zekerheidsstelsel.

Deze programmareeks gaat over
Ontwikkeld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
Partners