De parlementaire onderzoekscommissies naar toeslagen en uitvoeringsorganisaties laten zien dat er twijfels zijn ontstaan over de kwaliteit van dienstverlening door de overheid. Ook het corrigerend vermogen van onze instituties om de Nederlandse overheid te controleren laat te wensen over. Zijn uitvoeringsinstanties – zoals het UWV en de Belastingdienst – weggedreven van de burger? Hoe moeten we onze instituties inrichten om de menselijk maat terug te brengen? Hoe geven we de burger meer inspraak? En welke rol kunnen cliëntenorganisaties daarin spelen?

Over de sprekers

  • Amma Asante is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en is vanavond de sidekick van moderator Natasja van den Berg.
  • Nevin Özütok is vice-voorzitter van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties die op donderdag 25 februari het rapport ‘Klem tussen balie en beleid’ publiceerde. Daarin doet de commissie zeven aanbevelingen voor dienstverlening met een menselijker gezicht. Vanavond gaan we in gesprek over dit rapport. Hoe brengen we de menselijke maat terug in de dienstverlening?
  • Anne-Greet Keizer is als senior onderzoeker en international liaison verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ze was als projectcoördinator verantwoordelijk voor het rapport ‘Weten is nog geen doen‘ (2017) waarin de WRR aanbeveelt om bij voorgenomen beleid en regelgeving vooraf te toetsen of de regeling ‘doenlijk’ is voor burger, een ‘doenvermogentoets’. Op dit rapport kwam in 2020 een vervolg: ‘Doenvermogen: van toets naar tools’. Om de menselijke maat terug te brengen in de dienstverlening is het toetsen van ‘doenvermogen’ van enorm belang. Wat is het en hoe doe je dit?
  • Verder gaan we in gesprek met een aantal cliëntenraden. We gaan in gesprek met Willem Hamminga(Cliëntenraad werk en inkomen gemeente Rotterdam) en Henk Veerman (interim-voorzitter Centrale Clientenraad UWV) Hoe kunnen we volgens hen de menselijke maat terugbrengen in de dienstverlening door de overheid? Welke rol kunnen zij spelen in dit proces? En hoe kijken zij aan tegen de doenvermogentoetsen?

Klem tussen balie en beleid

Wat zijn de oorzaken van problemen bij de uitvoering van overheidsbeleid? En wat zijn mogelijke oplossingen? Deze vragen stelt de Tweede Kamer zich naar aanleiding van diverse problemen in de uitvoering die burgers klem zetten. De Kamer heeft de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) ingesteld om de vragen te beantwoorden. Op donderdag 25 februari werd het rapport gepubliceerd. Lees hier het volledige rapport, de samenvattingen en de verslagen van de hoorzittingen. Of bekijk de video hieronder.

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
Joline Rodermans
Moderator
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksDe Nieuwe Solidariteit

Een nieuwe toekomstvisie op sociale zekerheid