Vanavond onderzoeken we hoe de verrekening van inkomsten werkt. Als iemand naast zijn (bijstands)uitkering werkt, worden die inkomsten met de uitkering verrekend. Dat pakt meestal slecht uit voor de uitkeringsgerechtigde: verrekenen leidt bijna altijd tot financiële problemen. Bovendien heeft verandering in inkomen effect op toeslagen, die vooraf uitgekeerd en achteraf herberekend worden. Hierdoor krijgen veel mensen met terugvorderingen en nabetalingen te maken. Overzicht houden is lastig. Aan het werk gaan vanuit een uitkering is hierdoor onaantrekkelijk. Vooral als mensen vaker van uitkering en werk heen en weer gaan. Wat moet er veranderen in de verrekening van inkomsten zodat deze hindernissen worden weggenomen?

Wat we gaan doen vanavond

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) is inspirator geweest voor een grootschalig onderzoek naar de verrekening van inkomsten voor mensen met een uitkering die (deels of tijdelijk) werken. Signalen vanuit de achterban van de LCR wezen er al op dat de problemen groot zijn. Verrekening verloopt lang niet altijd goed waardoor er mensen in onzekerheid leven en er financiële knelpunten zijn. De verrekening heeft ook gevolgen voor de toeslagen die mensen ontvangen. Vanavond wordt dit onderzoek voor het eerst publiekelijk gemaakt en besproken met o.a. onderzoeker Suzanne Visser(Optimalistic), uitkeringsgerechtigden, Guus van Weelden (raad van bestuur UWV), Inge Cotte (directeur uitvoering uitkeren UWV), Erik Dannenberg (voorzitter Divosa), Joost van Diemen (directeur sociale Dienst Drechtsteden), Bart de Bart (voorzitter Studeren en Werken op Maat) en natuurlijk Amma Asante (voorzitter van de LCR).

Dit onderzoek is bekostigd door UWV Kenniscentrum en uitgevoerd door Optimalistic, Muzus en Stimulansz. Op donderdagmiddag 25 februari wordt het onderzoek in besloten kring officieel aangeboden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanavond praten we er over na.

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
Joline Rodermans
Moderator
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksDe Nieuwe Solidariteit

Een nieuwe toekomstvisie op sociale zekerheid