De coronacrisis zorgt ervoor dat werk en inkomen voor veel mensen onder druk staan. Om mensen hiervoor te compenseren, heeft het Rijk heeft een heleboel steunmaatregelen in het leven geroepen – zoals de NOW en de Tozo. Eind vorig jaar kwam daar ook een sociaal pakket bij: 1,4 miljard euro dat beschikbaar is gesteld om ervoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen, door bijvoorbeeld loopbaancoaching of omscholing. In drie arbeidsregio’s worden inmiddels pilots met het sociaal pakket gedraaid. Amsterdam is een van die pilots. Hoe staat het ervoor met het sociaal pakket? Voor wie is het bedoeld? Weten mensen het te vinden? En hoe gaat de pilot in Amsterdam? Daarover gaan we vanavond in gesprek.

Over de sprekers

  • Amma Asante is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en is vanavond de sidekick van moderator Natasja van den Berg. De LCR behartigt de belangen van mensen die in een uitkering zitten en hebben vorig jaar bij het Rijk aangedrongen op extra corona steunmaatregelen om ervoor te zorgen dat mensen aan het werk kunnen blijven of zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen (zoals werk-naar-werk begeleiding, scholing en loopbaancoaching). Waarom is dit van belang? En hoe kijkt de LCR aan tegen het sociaal pakket dat er nu ligt?
  • Rutger Groot Wassink is wethouder Sociale Zaken bij de Gemeente Amsterdam. Wat doet Amsterdam om mensen weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen?
  • Gertru Diender is vicevoorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijk directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein. Hoe gaat het in andere gemeenten? Hoe kijkt Divosa aan tegen het het huidige steun pakket en wat horen zij terug van uitvoeringsprofessionals?
  • Tof Thissen is algemeen directeur van het UWV WERKbedrijf. Samen met gemeenten werkt het UWV samen om mensen weer zo snel mogelijk aan werk te helpen. Welke rol pakt het UWV op?
  • Hoe is het om je werk te verliezen door de coronacrisis en op zoek te moeten gaan naar iets anders? Een aantal ervaringsdeskundigen delen hun verhaal. Hoe was dit voor hen? Hebben zij zich laten omscholen en waarom wel of niet? En hoe kijken zij aan tegen de hulp van instanties als de gemeente en het UWV?
Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksDe Nieuwe Solidariteit

Een nieuwe toekomstvisie op sociale zekerheid