In veel initiatieven voor schuldhulpverlening zit één grote blinde vlek: de visie en inspraak van mensen voor wie de regelingen bedoeld zijn. Wat vinden zij van de toegang tot de schuldhulpverlening? Hoe ervaren zij de hulp en ondersteuning? Wat maakt écht verschil? En wat kan er beter? Kortom: wanneer zijn mensen echt geholpen en wanneer worden ze alleen maar verder de problemen in gebracht?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Over de sprekers

Aan dit programma doen een aantal mensen mee die zelf ervaring hebben (gehad) met schulden. Niet iedereen wil vooraf bekendgemaakt worden.

Amma Asante is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en is vanavond sidekick van moderator Rick Brink.

Ikbal Berber is ex-dakloos, noemt zichzelf straatfilosoof en zet zich in op problemen rondom dak- en thuisloosheid op te lossen.

Tamara Madern is lector Schuldpreventie en Vroegsigalering aan de Hogeschool Utrecht. De forse toename van schuldenproblematiek is een optelsom van crisis, een veranderende maatschappij en wetgeving. Met de onderzoekslijn wil Madern (toekomstige) professionals ondersteunen om effectief en vroegtijdig schulden aan te pakken. Dat kan alleen als duidelijk is wat effectieve aanpakken zijn. Zo schreef ze onder andere de handreiking ‘Zorgen over geld? Praten helpt’, ontwikkelde ze samen met diverse schuldhulpverleners een nieuwe budgetcursus en werkte ze mee aan de e-learning voor huisartsen.

Yvonne van Eeden is medewerker huurincasso bij Woonveste. Door dit werk heeft ze ruime ervaring met beginnende schulden en het zoeken van de juiste aanpak. Van Eeden zet zich graag in om mensen te helpen bij huurachterstanden.

Sascha Toppinga bezoekt als deurwaarder (Flanderijn) dagelijks tientallen mensen met betalingsachterstanden en probeert mensen met moeilijk zelf op te lossen schulden in de juiste richting te helpen. Binnen de organisatie is veel aandacht voor een persoonsgerichte en stress-sensitieve aanpak. Ook wordt er gericht gezocht naar samenwerking met stakeholders op het gebied van armoede- en schuldenproblematiek.

Zoeken naar hulp komt neer op het veranderen van je gedrag. Martijn Pijs doet als gedragspsycholoog bij Dijksterhuis & van Baaren onderzoek naar financieel gedrag voor de ontwikkeling van (beleids)interventies. Hoe zorg je ervoor dat burgers in actie komen als zij een betaalverzoek ontvangen? En welke (psychologische) obstakels spelen er bij het betalen of zoeken naar hulp? Goed beleid houdt namelijk rekening met het doenvermogen van burgers. Zo deed Martijn voor D&B onder andere onderzoek naar de doenlijkheid van het invorderingsproces van Toeslagen.

ProgrammareeksDe Nieuwe Solidariteit

Een nieuwe toekomstvisie op sociale zekerheid