Het toeslagenschandaal. De boodschappenaffaire. Er zijn vele voorbeelden van burgers die vermalen zijn in systemen door ingewikkelde wetten, regels, bezuinigingen en onredelijk, keihard fraudebeleid. In allerlei rapporten is vastgelegd hoe en wat er fout is gegaan. In die rapporten staat dat het morgen zo weer kan gebeuren. De vraag is: wat hebben we hiervan geleerd? Hoe kan het in de toekomst anders? Om de kloof tussen de systeem- en leefwereld te verkleinen pleit de Landelijke Cliëntenraad voor invloed van burgers vanaf het begin bij het maken van wetten, in de uitvoering en bij de evaluatie. Mensen zijn niet ééndimensionaal en weten welke knelpunten zij in hun leven tegenkomen. Zij ervaren waar wetten en regels schuren met de dagelijkse werkelijkheid. Wat is ervoor nodig om dit ook echt te kunnen doen? Hoe betrekken we burgers – van meet af aan – beter bij het maken, uitvoeren en evalueren van wet- en regelgeving zodat de mens weer centraal staat? We gaan met burgers, uitvoerders en verantwoordelijke bestuurders in gesprek over de oplossingen.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.
Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Elisabeth van den Hoogen
Moderator
ProgrammareeksDe Nieuwe Solidariteit

Een nieuwe toekomstvisie op sociale zekerheid