Voor verdachten van een strafzaak geldt: onschuldig tot schuld is bewezen. Voor mensen met een uitkering geldt: fraudeur tot onschuld is bewezen. Het bewijzen van onschuld kost mensen met een uitkering veel geld en dat hebben ze vaak niet. Iedereen heeft het over de menselijke maat, de goede uitvoering. Wat is de rol van de rechter en de sociaal advocatuur? Wat doet het gebrek aan rechten en mogelijkheden om je goed recht te halen met hen? En wat kunnen we eraan doen om de rechtsbescherming van uitkeringsgerechtigden te verbeteren?
Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Over de sprekers

Aan dit programma neemt een aantal ervaringsdeskundigen deel die hun verhaal met ons delen. Hoe ervaren zij wetgeving, uitvoering, bejegening en rechtsbescherming?

Bernard de Leest is vanaf 1996 werkzaam als advocaat bij Zumpolle Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het sociaal verzekeringsrecht, het bestuurs- en subsidierecht en het arbeidsrecht/ambtenarenrecht.

Paul Rotteveel is een van de oprichters van de Garage de Bedoeling, waar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) mee is gestart om dilemma’s die medewerkers dagelijks in de praktijk tegenkomen beter bespreekbaar te maken. Paul is voorzitter van de externe ambtelijke werkgroep & aanjager van het interne programma Problematische schulden dat zich doorontwikkelde naar de Werkplaatsen Maatwerk in Dienstverlening. Ook is hij initiatiefnemer en verantwoordelijk voor het project Bestuursrecht op Maat.

Jordy Tschur is senior juridisch medewerker van het Juridisch Loket in Den Haag, hier kunnen mensen terecht voor gratis juridisch advies.

Jaap van Dooren is één van de drie coördinatoren van de maatwerkplaatsen van UWV. Dit is een netwerk binnen het UWV waar oplossingen worden gezocht voor mensen die verstrikt raken in de systemen van de UWV.

Meer informatie over het programma en de sprekers volgt spoedig.

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Amma Asante
Voorzitter Landelijke Cliëntenraad
ProgrammareeksDe Nieuwe Solidariteit

Een nieuwe toekomstvisie op sociale zekerheid