De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Bestaanszekerheid lijkt het buzzwoord van deze verkiezingen. Essentieel daarvoor is zekerheid op voldoende inkomen, ook als je niet meer kunt werken. Vanavond is geen standaard verkiezingsdebat waarin politici hun zegje kunnen doen, maar een programma waarin het perspectief van mensen die zelf te maken hebben (gehad) met inkomensonzekerheid centraal staat. Zij gaan in gesprek gaan met experts over drie verschillende onderwerpen: schulden, de Participatiewet en verrekening van inkomsten. Wat kan en moet er anders na de verkiezingen?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Wat gaan we doen

We nemen allereerst kort de verkiezingsprogramma’s door. Wat staat er in met betrekking tot bestaans- en inkomenszekerheid? Dit doen we met Fatma Koșer Kaya, de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad.

Centraal op de avond staan de verhalen van vier uitdagers. Zij pleiten alle vier voor een noodzakelijke verandering als het om inkomenszekerheid gaat:

  • Stella de Swart, adviseur op het gebied van armoede en schulden, en auteur van het boek ‘Armoede krijg je gratis’
  • Sheila van Steenhoven, kwaliteitsmedewerker en zorgprofessional met ervaringskennis. Werkte o.a. voor de Gemeente Den Haag. Is nu secretaris en bestuurslid bij Stichting Debsters: een minimastichting die hulp en ondersteuning biedt aan 1.500 gezinnen in de Drechtsteden.
  • Bart de Bart, oprichter en voorzitter Studeren en Werken op Maat, met als doel om (jong)volwassenen met een ondersteuningsvraag, zoals een gezondheidsuitdaging, op weg te helpen naar een succesvolle toekomst.
  • Jiska van Ogier, opgeleid tot jurist brengt zij haar kennis over wet- en regelgeving in verbinding met haar ervaring met het hebben van een fysieke handicap.

Met de uitdagers en een panel van 3 professionals gaan we in gesprek over de verschillende voorstellen voor verandering. Waarom zijn deze veranderingen belangrijk? Hoe haalbaar zijn ze? En waar moet je dus op letten als je 22 november naar het stemhokje gaat? Dit doen we met:

  • Onderzoeker Rosanne Oomkens, werkzaam binnen het lectoraat Schulden en Incasso als projectleider en senior onderzoeker op de Hogeschool Utrecht. Haar expertisegebied beslaat het brede terrein van schuldenproblematiek en bestaanszekerheid. Thema’s daarbinnen zijn o.a. armoede, schuldhulpverlening, incasso, (arbeids)participatie en sociale zekerheid.
  • Deurwaarder Chris Bakhuis-van Kesteren, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), een organisatie die als taak heeft de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van haar leden te bevorderen. Deze formele taak is vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet.
  • Anneke van der Giezen secretaris rijkscommissie OCTAS (de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel) bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor werkte ze lang voor het UWV.

Gerard Sangers zou aanvankelijk aanwezig zijn bij dit programma maar kon er op het laatste moment toch niet bij zijn.

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Vincent Bijlo
Cabaretier en schrijver
ProgrammareeksDe Nieuwe Solidariteit

Een nieuwe toekomstvisie op sociale zekerheid