EEN INCLUSIEF EN VEILIG HUIS VOOR IEDEREEN

Tijden veranderen, het maatschappelijke debat polariseert snel en steeds meer groepen komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Hierbij blijkt taal één van de krachtigste vormen van respectievelijke in- en uitsluiting. Pakhuis de Zwijger (PdZ) streeft ernaar een veilige plek van ontmoeting te faciliteren waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt zonder dat de open gesprekscultuur in het geding komt. Met deze Code of Conduct voorzien wij programmamakers, moderatoren, partnerorganisaties en deelnemers van de noodzakelijke handvaten en tools om door de vele sociale spanningsvelden te navigeren. En daar waar wellicht bepaalde expertise of ervaring ontbreekt kennis en ruggensteun te bieden. Juist door omgangs- en aanspreekvormen af te kaderen, ontstaat een setting waar vrij en open kan worden gesproken omdat bepaalde spanningen uit de lucht worden genomen, iedere aanwezige respect en erkenning ervaart, wederzijds begrip wordt gecreëerd en de vocaliteit van achtergestelde personen groeit.

Wij beogen met deze Code of Conduct een cultuuromslag teweeg te brengen en een nieuwe norm te stellen voor hoe het maatschappelijk gesprek op een constructieve, gelijkwaardige en inclusieve manier kan worden gevoerd.

 • PdZ noemt zijn bezoekers vanaf nu deelnemers. Iedere aanwezige is een gewenste deelnemer aan het gesprek en een noodzakelijke deelnemer in het vormen en bouwen van een duurzame en inclusieve stad.
 • Bij PdZ wordt iedereen erkend, begroet en aangesproken. Er wordt niet gegroet of gesproken van ‘dames en heren’ omdat dit de aanwezigheid van non-binaire en/of gender queer personen volledig uitsluit. Alternatieven: ‘Hallo lieve mensen’, ‘Welkom beste mensen’ of: ‘Goedenavond beste deelnemers’.
 • Identiteit is geen expertise. Expert en ervaringsdeskundige zijn twee verschillende zaken. Voorbeeld: maak van mensen geen beroepstransgender en van een Marokkaanse Nederlander geen spreekbuis namens de hele gemeenschap. Voorzie mensen van kwalificatie en beroep.
 • De vrijheid van meningsuiting gaat over kwesties, niet over personen, en mag nooit ten kosten gaan van mensenrechten. Ergo: er wordt niet op de mens gespeeld en het bestaan van bepaalde groepen en/of personen wordt niet betwist. Daarbij is enige gevoeligheid gewenst. Wat voor de één een interessant filosofisch vraagstuk is, is voor de ander een (zwaarbevochten) dagelijkse werkelijkheid.Voorbeeld: gendervrije toiletten zijn een discussieonderwerp, het bestaan van non-binaire/trans personen niet.
 • In PdZ is een mens wie die zegt te zijn, niet wat anderen daarvan maken. Over zelfverklaarde identiteiten als huidskleur, gender, religie, afkomst, seksuele voorkeur of anderszins wordt geen discussie toegestaan. Daarnaast wordt iemands eigen identificatie niet afgedaan als een ervaring, gevoel of beleving, maar als een erkende staat van zijn.
 • Iedereen wordt als gelijkwaardig en gerespecteerd persoon behandeld en aangesproken. Geen verkleinwoordjes of reductionistische termen over groepen en/of personen.
 • Alle deelnemers worden zonder aanziens des persoons consequent bij de voornaam of achternaam genoemd. Hierin vindt geen gender opsplitsing, leeftijdsdiscriminatie of andere ongelijkheid plaatsen.
 • Het gender van deelnemers wordt niet bij voorbaat bekend geacht. Vraag gasten vooraf naar hun gewenste persoonlijke voornaamwoord en aanspreekvorm en verwijs naar deelnemers in het publiek als ‘die persoon’ of vraag hen zichzelf te identificeren aan de hand van hun naam
  en persoonlijk voornaamwoord.
 • Zoals bij punt #5 geven personen met een een ziekte en/of fysieke of cognitieve uitdaging zelf aan hoe zij deze aanduiden. Vermijd uitdrukkingen en woorden die refereren aan dergelijke uitdagingen zoals ‘reageer niet zo spastisch‘, ‘ik liep als een blinde’, ‘dove kwartel’ etc. Een mens heeft mogelijk een ziekte en/of fysieke of cognitieve uitdaging maar is dat niet.
 • Gebruik van het woord ‘neger’ is uit den boze wanneer er geen duiding gegeven kan worden over de oorsprong en evolutie van het omstreden woord, om zo meer context te schetsen. Indien noodzakelijk en functioneel is verwijzing naar ‘het n-woord’ als zodanig genoeg.
 • PdZ werkt mee aan het dekoloniseren van de taal: ‘wit’ niet ‘blank’; ‘zwart’ niet ‘donker’; ‘dubbelbloed’ of ‘meerbloed’ niet ‘halfbloed’; en ‘bicultureel’ niet ‘allochtoon’. Een Nederlander is iedereen met de Nederlandse nationaliteit, niet iedereen met een witte huidskleur. Mensen met een dubbele nationaliteit worden desgewenst (en desgevraagd) met beide nationaliteiten geïntroduceerd en naar bevolkingsgroepen wordt met beide nationaliteiten verwezen: ‘Chinese-Nederlander’ en niet: ‘Chinees’ en ‘Turkse-Nederlanders’ en niet: ‘Turken’.
 • Er wordt aan tafel niet gevloekt of gescholden. Dit houdt het gesprek inhoudelijk, veilig, beleefd en respectvol voor iedereen.
 • Spreek niet in generalisaties en doe geen aannames voor het publiek. Voorbeelden: ‘Ik spreek hier natuurlijk voor eigen parochie.’ ‘We vinden hier natuurlijk allemaal.’ ‘Ik hoef jullie niet te vertellen dat…’ ‘Wij zijn natuurlijk allemaal…’
 • Vermijd vakjargon en specialistische terminologie zonder context of duiding.
 • Deelnemers aan het MBO-onderwijs heten wettelijk studenten en niet leerlingen.
 • PdZ respecteert ieder mens en spreekt niet over groepen mensen in termen van natuurverschijnselen.
 • Bevolkingsgroepen worden nooit voorafgegaan aan een scheldwoord en etniciteit, gender en/of seksuele voorkeur zijn geen bijvoeglijk naamwoord.
 • Bij PdZ zijn we ons ervan bewust dat taal niet statisch is en communicatie een product is van wederzijdse interactie waarin we nooit zijn uitgeleerd. We staan open voor feedback, correctie op mogelijke blinde vlekken en nieuwe inzichten.
Aankomende programma’s
Het Amsterdamse Lerarencafé x Amsterdam 750 22
Leraren: Amsterdam bestaat 750 jaar!
Een avond vol geschiedenis van onze stad, initiatieven die op de planning staan en hoe jij een bijdrage kunt leveren.
Vandaag, 19.00
Reserveer
Pop-up exhibition
Mud Break – No Break
Festive gathering and one-night-only exhibition of clay sculptures hosted by visual artist Esra Sakir, with beautiful songs from Ukraine and Turkey dedicated to Mother Nature.
Vandaag, 19.00
Reserveer
Politiek Café: Comité 21 maart
Opkomst Extreemrechts en de Europese Verkiezingen
Ook bij de Europese verkiezingen wordt een grote verkiezingswinst voor extreemrechtse partijen verwacht, wat betekent dit voor migratiebeleid?
Vandaag, 19.30
Reserveer
Filmscreening & nagesprek
Screening: PARIBA & MAS KU PALABRA
Samen met de Nederlands-Caribische regisseurs Aramis Gonzalez en Jordan Daniel duiken we in hun ervaringen en de verhalen achter het creëren van de films
Vandaag, 20.00
Reserveer
Inclusief Nieuw-West 15
De kracht van meervoudige identiteiten
Hoe balanceren BIPOC LHBTQIA+ personen tussen twee of meerdere culturen? Wat vergt dit van ons en wat zijn de positieve kanten?
Morgen, 19.00
Reserveer
Samen Tegen Racisme
Validisme, uitgepakt!
Hoe kunnen we de discriminatie van mensen met een handicap effectief begrijpen en bestrijden?
Morgen, 19.30
Reserveer
Kringwijs presenteert: training voor buurtbewoners 2
Iemand Erbij
Leer hoe je het best kunt handelen in een crisissituatie met uiteenlopende problematiek.
vr 14 jun, 09.30
Kringwijs presenteert 3
Leertraject voor Sociaal Ondernemers in Nieuw-West
Training voor sociaal ondernemers met een niet-Nederlandse achtergrond in Amsterdam Nieuw-West.
za 15 jun, 11.00
De Ceuvel Verjaardag
Een creatief alternatief
Hoe kunnen we de diversiteit aan plekken en de eigenheid van de stad behouden?
za 15 jun, 12.00
Koop kaarten
Gebiedsontwikkeling 60
Mooibouw
Op zoek naar de betekenis van schoonheid in historiserende gebouwen.
ma 17 jun, 19.30
Reserveer
De Nieuwe Solidariteit 23
Een nóg breder offensief
In gesprek over het Breed Offensief. Hoe ziet de toekomst voor mensen met een arbeidsbeperking eruit?
ma 17 jun, 20.00
Reserveer
Trouw x PDZ 35
Under the sea
Who owns the deep sea?
di 18 jun, 19.30
Reserveer
Brede Welvaart
Bouwen voor brede welvaart
Hoe versterken we publiek-private samenwerking om bouwen voor brede welvaart te versnellen in de metropoolregio Amsterdam?
di 18 jun, 20.00
Reserveer
Jong Amsterdam
Journal Club
Een plek om samen met anderen je journal bij te houden onder leiding van orthopedagoog & dichter Maame Hammond.
wo 19 jun, 19.00
Reserveer
Diaspora Dialogues 5
African Heritage across the Atlantic
Over het verleden, heden en toekomst van kunst, verzet en spiritualiteit in de zwarte gemeenschap.
wo 19 jun, 19.15
Reserveer
De Architect x PDZ 3
Wat is een werkelijk duurzaam gebouw?
Hybride duurzaamheid: gebouwen vol duurzame maatregelen.
wo 19 jun, 19.30
Reserveer
Groene Transitie 41
Pensioenen kleuren groen!
Wat kunnen we leren van één van de succesvolste klimaatcampagnes van de afgelopen jaren?
wo 19 jun, 20.00
Reserveer
Gebiedsontwikkeling 61
De Meerkernige Stad
Hoe ontwikkelen we nieuwe centra in verschillende stadsdelen die levendig, creatief en divers zijn?
do 20 jun, 19.30
Reserveer
Maaltijd van Morgen 15
Nederland is vol!
De helft van Nederland wordt gebruikt voor vee. Hoe zou ons land eruit zien als we allemaal plantaardig zouden eten?
do 20 jun, 20.00
Reserveer
In de spotlight