Nederland is een waterland. Al eeuwenlang weten Nederlanders hoe ze zich tegen water moeten beschermen. In Nederlandse Waterwerken Wereldwijd gaat architectuur- en landschapsfotograaf Luuk Kramer op reis om waterwerken van Nederlandse ingenieurs over heel de wereld te documenteren, van de zestiende eeuw tot nu. Van polders in Polen tot dijken en dammen in Japan, van kanalen in Brazilië tot een sluisje in Suriname. Op 12 september bespreken we Luuk Kramer zijn boek Nederlandse Waterwerken Wereldwijd. Daarna gaan we met verschillende gasten in gesprek over de invloed die Nederlanders internationaal hebben op de omgang met water. In allerlei landen werken Nederlandse experts namelijk aan constructies om het water buiten te houden. Met de klimaatcrisis in oogschouw én de stijging van de zeespiegel om de hoek zijn de Nederlandse waterwerken relevanter dan ooit.

ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.