Vallende kabinetten, wisselende lijsttrekkers, tanend vertrouwen in de politiek en een democratie onder druk. Maar ook: groeiend verzet tegen grote vervuilers, hardere stemmen die schreeuwen om rechtvaardigheid en groeiende representatie in de Kamer. We staan op een heikel punt in de geschiedenis. Wat de Kamer de komende jaren beslist over alle crises van onze tijd – klimaat, voedsel, energie, onderwijs, voedsel, (mentale) gezondheid – bepaalt fundamenteel de loop van onze toekomst. Hoe verhouden partijen zich tot deze kwesties, en hoe kunnen burgers hen ter verantwoording roepen? In deze reeks van gesprekken, uitwisselingen, debatten en masterclasses verkennen we in de aanloop naar de verkiezingen op 22 november 2023 wat NEDERLAND KIEST.