Wat valt er in maart te kiezen rond de Circulaire Economie? Samen met experts, voorvechters van een Circulaire Economie en kandidaat kamerleden van verschillende partijen gaan we in gesprek over de politieke keuzes binnen dit onderwerp. Wat is het belang van een Circulaire Economie? Moeten we blijven streven naar economische groei of willen we “ontgroeien”? Moeten we het fiscale systeem hervormen om meer belastingen op grondstoffen te heffen? Wat moeten burgers ervan gaan zien en zelf voor gaan doen? Bij het invullen van het programma is samengewerkt met de TransitieMotor.

Door de huidige Corona-maatregelen is dit programma gratis & online te bekijken via onze LIVECAST. Reserveer snel om toegang te krijgen tot de live uitzending van dit programma.

Tijdens het programma reageren de tweedekamerkandidaten op gesprekken met spelers de de omslag naar een circulaire economie willen bereiken:

Klaas van Egmond is geowetenschapper, milieu-onderzoeker en autoriteit op de financieel/economische kant van duurzaamheid. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, mede-oprichter van het Sustainable Finance Lab en was eerder onder meer directeur van de voorloper van het Planbureau voor de Leefomgeving en kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Hij luistert al 50 jaar naar de belofte van een circulaire economie – die toen nog niet zo heette – maar ziet dat weeffouten in onder meer het financiële systeem die beloften nog altijd in de weg staan.

Femke Groothuis is oprichter van Ex’tax dat samen met enkele grote consultancy bureaus op 1 februari een rapport heeft uitgebracht over de mogelijke hervormingen van ons belastingsysteem. Zie hier een FD-artikel over het rapport. In een roadmap laat Ex’tax zien hoe we grondstoffen meer kunnen belasten en arbeid minder. Dit zou de basis kunnen vormen voor een inclusieve, circulaire economie.

Girma Segaar is medewerker op de afdeling Duurzaam Ondernemen bij NS en start binnenkort zijn eigen adviesbureau op het gebied van binnenklimaat. Daarnaast spant hij zich in om de duurzame doelstellingen van 2030 te halen met Nederland. Daarom heeft hij zich kandidaat gesteld voor minister van de nieuwe economie, een initiatief van MVO Nederland. Hiermee probeert hij tevens een brug bouwen tussen de politiek en groepen met een afstand tot de besluitvorming. Ook houdt Girma zich bezig met het ontwikkelen van een educatie initiatief, gericht op het ontwikkelen van de brede menselijke competenties en zet hij zich als (aftredend) vicevoorzitter van Stichting Ethio-Holland in voor de Ethiopische gemeenschap in Nederland.

Dit programma is ontwikkeld door
Thomas van de Sandt
Programmamaker Duurzame Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Lynn Zebeda
Co-founder Dr. Monk
Mediapartner
ProgrammareeksNL Kiest

Er staat veel op het spel de komende jaren; welke economische koers zal Nederland gaan varen? Hoe beperken we de uitstoot en groeien we in lijn met het Parijs Akkoord van 2015? Welke sociale voorzieningen moeten worden opgenomen in het aanstaande regeerakkoord? In aanloop naar de verkiezingen op 17 maart 2021 nemen we jullie mee in een aantal belangrijke verkiezingsthema’s zoals bijvoorbeeld de woningmarkt, de energietransitie, LGTBQI+ vraagstukken en arbeidsongelijkheid. We gaan de thema’s inhoudelijk te lijf, afgewisseld met een aantal debatten, om de kiezer op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen binnen het politieke landschap.