Wat gaan de Haagse politici doen tegen de stroom van geweldsincidenten tegen LHBTI’s? Vinden de politieke kopstukken dat scholen LHBTI’s mogen afwijzen of moet dat nou eens afgelopen zijn? Moet zogenaamde ‘LHBTI-genezing’ worden verboden? Over deze en soortgelijke kwesties vraagt debatleider Clairy Polak ze het hemd van het lijf tijdens COC’s Regenboogdebat 2021. Je hoort hoe politici denken over zaken als meerouderschap en transitieverlof voor transgender personen. En over wat ze gaan ze doen voor mensen die te maken krijgen met een opeenstapeling van discriminatiegronden, omdat ze bijvoorbeeld zwart en transgender zijn? Je hoort het op 5 februari!

Als deelnemers verwachten we onder meer Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilianne Ploumen (PvdA), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Liane den Haan (50PLUS). Meer informatie volgt binnenkort.

 

Dit programma is ontwikkeld door
ProgrammareeksNL Kiest

Er staat veel op het spel de komende jaren; welke economische koers zal Nederland gaan varen? Hoe beperken we de uitstoot en groeien we in lijn met het Parijs Akkoord van 2015? Welke sociale voorzieningen moeten worden opgenomen in het aanstaande regeerakkoord? In aanloop naar de verkiezingen op 17 maart 2021 nemen we jullie mee in een aantal belangrijke verkiezingsthema’s zoals bijvoorbeeld de woningmarkt, de energietransitie, LGTBQI+ vraagstukken en arbeidsongelijkheid. We gaan de thema’s inhoudelijk te lijf, afgewisseld met een aantal debatten, om de kiezer op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen binnen het politieke landschap.