Vanavond gaan we in gesprek met de politieke partijen over hun plannen op het gebied van wonen. Wat kan het nieuwe kabinet doen om het woningtekort op te lossen? En de sociale ongelijkheid en achteruitgang van wijken te helpen oplossen? Wie gaat het verduurzamen van woningen betalen? Hoe zorgen we ervoor dat de rekening niet bij huurders terecht komt? Welke invloed hebben de landelijke plannen voor de Metropoolregio Amsterdam? Over deze actuele en prangende dilemma’s gaan we vanavond in gesprek. En we gaan opzoek naar oplossingen: over welke zaken worden de partijen het nu al eens?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Vanavond dagen de Amsterdamse corporaties de landelijke politici uit om tot oplossingen te komen voor de volgende drie hoofdthema’s:

  1. De woningnood – er moeten in de Metropoolregio Amsterdam meer en sneller nieuwbouwlocaties komen voor de bouw van tienduizenden betaalbare woningen. Hoe kunnen de gemeenten en woningcorporaties dit realiseren? Waar kan het rijk een rol spelen? Is het voldoende als de verhuurderheffing wordt afgeschaft? En lost meer regie vanuit het rijk en een minister voor volkshuisvesting de problemen in de MRA op?
  2. Vitale wijken – corporaties vragen om meer ruimte voor afspraken op het gebied van wonen, zorg, welzijn en veiligheid en werken daarbij nauw samen met partners in de wijken. Maar ze lopen tegen de grenzen aan van hun kunnen en van hun verantwoordelijkheden. Wat zou er moeten veranderen in het beleid van een nieuw kabinet om de problemen in de wijken beter te lijf te kunnen?
  3. Verduurzaming – woningcorporaties zijn bereid voorop te lopen bij de verduurzaming van huizen. In Amsterdam en andere regiogemeenten gaan de corporaties samen met gemeente actief aan de slag met isoleren, zonnepanelen op daken en de koppeling aan het warmtenet. Maar meer steun vanuit het kabinet is nodig om dat betaalbaar te doen en de rekening niet bij de huurders neer te leggen. Hoe kan nieuw kabinetsbeleid hiervoor zorgen?
  4. Rechtspositie huurders – naast corporatie thema’s bespreken we ook de positie van huurders in de bredere zin. We gaan het hebben over de grote hoeveelheid tijdelijke contracten, de positie van woningdelers en kamerhuurders en huurders op de vrije markt. Hoe verbeteren we de rechtspositie van huurders?

In dit programma krijgen de politici de kans om met een oplossing te komen voor een van de vraagstukken. Ze streven naar bijval van de andere politici. Samen proberen ze afspraken te maken voor nieuw beleid.

Voorafgaande aan dit publieke programma vindt een besloten sessie plaats met politici en woonexperts en huurders uit de MRA. In deze besloten sessies worden de politici gevoed met oplossingsrichtingen. In het publieke programma proberen zij zoveel mogelijk bijval van de andere politici te vinden om samen tot een concrete oplossing te komen.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
Joline Rodermans
Moderator
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksNederland kiest