Bestaanszekerheid lijkt het buzzwoord van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Cruciaal daarvoor is een goede volkshuisvesting. Iedereen heeft recht op een goed en betaalbaar huis in een fijne buurt. Zolang er te weinig woningen zijn en de woonlasten de pan uitrijzen, is van bestaanszekerheid geen sprake. Wat gaat de landelijke politiek hieraan doen? Hoe willen politieke partijen een einde maken aan de wooncrisis? Verschillende woonexperts duiken in de verkiezingsprogramma’s en voelen de kandidaat-Kamerleden aan de tand. En ook jij kunt je vragen aan de politici stellen. Stuur je vraag alvast in bij je reservering of stel hem op de avond zelf. Kortom: na vanavond weet jij hoe je in november kiest voor volkshuisvesting.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Wat gaan we vanavond doen

We openen met een inleidende column van Josta van Bockxmeer, correspondent Wonen bij De Correspondent. Waar hebben we het eigenlijk over als we het over volkshuisvesting hebben?

Vervolgens delen de (kandidaat-)Kamerleden hun standpunten met ons. Waarom zou je op hen moeten stemmen als het om volkshuisvesting gaat? Een aantal van jullie vooraf ingestuurde vragen zullen we aan hen voorleggen. Met:

  • Faissal Boulakjar, huidig Tweede Kamerlid D66, #14 op de kieslijst van D’66
  • Eva van Esch, huidig Tweede Kamerlid PvdD, #6 op de lijst van PvdD
  • Jan-Sebastian van Lissum, #22 op de kandidatenlijst van de BBB
  • Julian Bushoff, huidig Tweede Kamerlid PvdA, #8 op de lijst van PvdA/GL
  • Imane Elfilali, #4 op de kandidatenlijst van Volt

Daarna voelen een aantal uitdagers de politici aan de tand over hun volkshuisvestingsplannen. Met:

  • Tim Homan, adviseur Strategie, Rochdale. Aedes, de vereniging voor woningcorporaties, heeft alle partijen een position paper aangeboden met 10 punten om de volkshuisvestingssector vanuit het perspectief van de corporaties te versterken. Hoe kijken de corporaties tegen de verkiezingsprogramma’s aan? Waar loopt de corporatie sector tegenaan? En wat heeft de sector nodig van de landelijke politici om dit te doorbreken
  • Sander van der Kraan, mede-oprichter Woonprotest. Het weekend voorafgaande aan dit programma is het Woonprotest. Wat zijn de eisen van Woonprotest? Hoe kijken zij aan tegen de verkiezingsprogramma’s? En wat hebben zij nodig van de politiek?
  • Mark Minkjan, mede-oprichter van Platform Woonopgave dat zoekt naar samenwerking tussen mensen in de ontwerpsector en met experts uit aanverwante disciplines om een groter collectief verhaal te maken dat aantoont ‘hoe het wel kan’. Zij zetten grote vraagtekens bij de noodzaak en de haalbaarheid van het bijbouwen van 1 miljoen woningen. In de bestaande voorraad is nog plek voor potentieel 3 miljoen mensen. Dus kunnen we ons niet beter richten op het beter benutten van de bestaande voorraad ipv op bijbouwen?
  • Josta van Bockxmeer, correspondent Wonen bij De Correspondent, sluit zich naar haar inleiding ook weer bij de uitdagers aan.

Na de uitdagers is er voor het publiek ook ruimte vragen te stellen aan de politici. Vooraf kun je ook al een vraag insturen. We doen ons best zoveel mogelijk van jullie punten mee te nemen in het programma.

We hebben de 7 partijen die het grootste waren in de Ipsos-peilingen (eind sept) met vertegenwoordiging in Amsterdam uitgenodigd. VVD & NSC zijn niet op de uitnodiging in gegaan.

ProgrammareeksNederland kiest