De Amsterdamse volkshuisvesting kent een traditie van vooruitstrevende, hoogwaardige architectuur: denk aan de Amsterdamse School aan het begin van de 20e eeuw, Plan van Gool uit de jaren 60 of de transformatie van het Oostelijk Havengebied. Ook vandaag de dag worden er in Amsterdam sociale woningbouwprojecten gerealiseerd waarbij de ambities met betrekking tot duurzaamheid, leefbaarheid en esthetiek hoog liggen, ondanks de vaak gelimiteerde beschikbare financiële middelen. Maar hoe passen we dit ook op grotere schaal toe? In dit programma tonen we een aantal vooruitstrevende sociale huurprojecten met hoge ambities en bespreken we welke lessen er geleerd zijn in de realisatie. Hoe kunnen deze projecten als voorbeeld dienen voor andere projecten en kunnen zij de toekomst van de sociale woningbouw veranderen? Kortom, hoe doen we meer met minder?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Meer informatie en sprekers volgen spoedig.

Over de sprekers

Peter Visser is al meer dan twintig jaar werkzaam als gebiedsontwikkelaar bij woningcorporatie Eigen Haard. Hij is o.a. betrokken geweest bij de herontwikkeling van het Middengebied van de Kolenkitbuurt in Amsterdam-West (waar de Akbarstraat ligt, waar Felix Rottenberg twee documentaires over maakte). Deze vernieuwing begon in 2003. In april 2023 werd het laatste woonblok opgeleverd. Daarmee is de bouwkundige vernieuwing van het gebied af. Met Peter blikken we terug op 20 jaar stedelijke vernieuwing in de Kolenkit: hoe kijkt hij hier op terug? En welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Bas Bronneberg is projectontwikkelaar bij Ymere. Hij is verantwoordelijk (geweest) voor projecten bij Buiksloterham, Houthavens en de Tugelaweg. Hij vertelt vanavond over de keuzes voor hoogwaardige architectuur die er gemaakt zijn bij de ontwikkeling van o.a. de Goudvink waar een derde van de beschikbare woningen aangeboden worden aan jongeren die begeleiding krijgen bij HVO-Querido.

Sjoerd Soeters is architect-directeur van PPHP en heeft vele stedenbouwkundige en architectonische projecten gerealiseerd, denk aan de Amsterdam ArenA, Java-eiland of Oostpoort Amsterdam Oost. Daarnaast heeft hij het stedenbouwkundige ontwerp van de Kolenkitbuurt in Amsterdam-West gerealiseerd, evenals het project De Spreeuwen van Ymere. Vanavond vertelt hij over de afwegingen die bij deze projecten zijn gemaakt en hoe hoge ambities kunnen worden gesteld in stedenbouwkundig ontwerp.

Marilu de Bies is architect bij Herenvijf architecten. Ze studeerde in 2019 af aan de Academie van Bouwkunst met het project ‘Kinderen van de stad‘ over de binnenstad van Amsterdam als woonplek voor gezinnen. Bij Herenvijf werkt ze vaak aan sociale woningbouwprojecten, zoals aan de Eenhoorn van Ymere, waar sociale duurzaamheid en compact wonen centraal staat.

Nourddin Doudouh is storyteller, opgeleid als architect en werkt sinds kort als projectmanager ontwikkeling bij Rochdale. Hij zal ons op creatieve wijze meenemen in zijn toekomstvisie op de architectuur van de sociale woningbouw.

Renu Jarbandhan is projectleider bij Sabo advies, een projectmanagementbureau voor bewonersparticipatie dat o.a. gemeenten, woningcorporaties en bewonersorganisaties adviseert op hoe samenwerkingen tot stand kunnen komen. Renu zal vanavond ingaan op hoe de stem en wensen van bewoners meegenomen kunnen worden binnen architectuur.

Jurrian Knijtijzer is de oprichter en directeur van Finch Buildings. Zij maken duurzaam wonen beschikbaar voor iedereen door permanente houten woningen te bouwen. Ook realiseren zij dit voor verschillende woningcorporaties zoals het project M’DAM in Monnickendam met Wooncompagnie of het gebouw aan de Sumatrastraat in Leiden met woningcorporatie Ons Doel. Jurrian spreekt vanavond over de mogelijkheden voor woningcorporaties om met hout te bouwen.

ProgrammareeksWonen voor iedereen

Hoe ziet de toekomst van sociale huur eruit? Een reeks gesprekken in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen.