The Justice for Palestine series will focus upon the broader historic- and present-day context of colonisation, apartheid and military occupation that preceded the horrific October 7th attacks and the relentless bombardments of the Gaza strip that followed. The lack of an open and respectful conversation within the Dutch media landscape and the politics surrounding to the root causes of these recent events led to the creation of this series. With our programming, we would like to raise questions and start a conversation about the Western and Dutch military, political and financial support for the Israeli government without any regard for international law on human rights and crimes against humanity. By starting these dialogues, we aim to focus on envisioning sustainable solutions for justice, equality and peace in Historic Palestine for all people who are living there. The programmes that we’ll organise we’ll vary from film screenings, spoken word, panel discussions or interviews. We are open for proposals for future programming and encourage you to send ideas.


Nederlandse tekst

De programmareeks ‘Justice for Palestine’ zal zich richten op de bredere historische en hedendaagse context van kolonisatie, apartheid en militaire bezetting in Palestina. Dit om de gruwelijke aanslag van 7 oktober en de meedogenloze bombardementen op de Gazastrook te voorzien van context. Het ontbreken van een open en respectvol gesprek binnen het Nederlands medialandschap en de politiek rond de oorzaken van deze recente gebeurtenissen hebben geleid tot het maken van deze reeks. Met onze programmering willen wij een kritisch gesprek op gang brengen over de onvoorwaardelijke militaire, politieke en financiële steun van Westerse landen aan de Israëlische regering. Dit, zonder rekening te houden met het internationaal recht op het gebied van mensenrechten en misdaden tegen de menselijkheid. Door met elkaar in dialoog te gaan, willen we ons concentreren op het bedenken van duurzame oplossingen voor rechtvaardigheid, gelijkheid en vrede in Historisch Palestina en voor alle mensen die daar wonen. De programma’s die wij organiseren variëren van filmvertoningen, spoken word, paneldiscussies of interviews. We staan open voor toekomstige programmavoorstellen en moedigen je aan om ideeën in te sturen.

Ontwikkeld door
Max de Ploeg
Programmamaker Inclusieve Stad en Projectleider Week Tegen Racisme
Kamily Al-Kahef
Programmamaker De Sociale Stad
Kjelld Masoud Kroon
Programmamaker Inclusieve stad