Ondanks de aanhoudende misdaden van de Israëlische overheid tegen de Palestijnse bevolking van Gaza lijkt een staakt-het-vuren nog steeds uit zicht. Een falen van de internationale gemeenschap die in stand wordt gehouden door onvoorwaardelijke steun van onder andere de Nederlandse en andere westerse overheden die – ondanks de context van decennialange etnische zuivering, apartheidsbeleid en militaire bezetting van Palestina – nog altijd achter Israël staan. Hoe kan dit? Hierom is het belangrijk dat we het zionisme beter begrijpen als ideologie en hoe deze de Israëlische bezettings-politiek legitimeren. En belangrijker nog, dat we de ideologie ook leren te herkennen en afleren. Bij dit programma kijken we naar de impact van het zionisme op Joodse en Israëlische gemeenschappen die in Nederland wonen maar ook hoe dit een breder invloed heeft op de Nederlandse samenleving.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Meer over het programma

Tijdens dit programma zal er een gesprek zijn tussen diverse kritische Joodse en Israëlische maatschappelijke organisaties en activisten. We zullen ook stilstaan bij het langere verzet van zowel Joodse en Israëlische gemeenschappen die zich tegen het zionisme hebben uitgesproken, zowel in het verleden als nu. Want wat zijn problematische dynamieken die ontstaan wanneer bijvoorbeeld de Joodse identiteit steeds in relatie wordt gebracht met de staat Israël? Hoe beïnvloedt dit bijvoorbeeld de interne dynamieken in diverse Joodse en Israëlische gemeenschappen? Tevens zullen we reflecteren hoe het zionisme op zijn beurt misbruik maakt van het begrip anti-semitisme als instrument om kritiek op Israël verdacht te maken en te censureren. Daarnaast kijken we ook hoe stigmatisering richting Palestijnen, moslims, bondgenoten maar ook tegen kritische Joden in Nederland plaatsvindt wanneer ze kritiek uiten op Israël.

ProgrammareeksJustice for Palestine

The Justice for Palestine series will focus upon the broader historic- and present-day context of colonisation, apartheid and military occupation that preceded the horrific October 7th attacks and the relentless bombardments of the Gaza strip that followed. By starting these dialogues, we aim to focus on envisioning sustainable solutions for justice, equality and peace in Historic Palestine for all people who are living there.