Pakhuis de Zwijger en Comité 21 maart organiseren van 13 t/m 18 maart 2023 de vijfde editie van de jaarlijkse Week Tegen Racisme (WTR). Een programma in aanloop naar de landelijke Demonstratie Tegen Racisme. De Week biedt een interdisciplinair programma vol theater, film, muziek, spoken word, storytelling, lezingen, workshops en dialoog. Hierbij werken we samen met maatschappelijke organisaties, stadmakers en kunstenaars uit allerlei disciplines. Tijdens het festival agenderen we een groot aantal onderwerpen binnen de hoofdthema’s racisme en discriminatie. Zo behandelen we onder meer politiek, onderwijs, vluchtelingenvraagstukken en klimaatracisme. In verband met het vijfjarig jubileum zal het festival op donderdag 16 maart extra speciaal worden.

Hieronder volgt het programma overzicht van de Week Tegen Racisme 2023:

Maandag 13 maart

17:00 – 19:00 Workshop (NL): ‘De Afrikaanse Filosofie van Ubuntu’ georganiseerd door The African Calendar en Dorine van Norren. Wat betekent het om mens te zijn vanuit de Afrikaanse Ubuntu filosofie? Het motto ‘Ik ben, omdat wij zijn’ staat centraal. Reserveer hier je plek.

19:30 – 22:00 Film (NL): ‘Moeder Dao’ georganiseerd door Stichting K.U.K.B. Een filmscreening en nagesprek over de Nederlandse bezetting van Indonesië waarin het racisme in beeld wordt gebracht tussen 1912-1933. Reserveer hier je plek.

20:00 – 22:00 Panel (NL): ‘Met wat bied je excuses aan?’ georganiseerd door Stichting Wamiliki en Padlink. Een panelgesprek over de gevolgen van kolonialisme en hoe reparatie en schadevrijstelling koloniale overblijfselen en machtsverhouding kunnen terugdraaien. Reserveer hier je plek.

Dinsdag 14 maart

17:00 – 18:30 panel (NL): ‘Racisme bij kinderen’ georganiseerd door Fyjas, Cosmokids en Bruggenbouwer. In dit panel reflecteren we op een inclusief keurmerk voor scholen. Reserveer hier je plek.

19:30 – 22:00 Film (ENG): ‘One future, One planet, All creeds’ organised by Fifth Friday Sisterhood. A creative intersectional discussion about the power of visual storytelling, accompanied a film screening of Saul Williams and Anisia Uzeyman’s thrilling anti-colonialist sci-fi musical Neptune Frost. Reserve your spot here.

20:00 – 22:00 Panel (NL): ‘Dekolonisatie van Beeldtaal’ georganiseerd door Mama Baranka Foundation, Wasjikwa, Aralez en Afrogrooves. Een panelgesprek over de noodzaak van nieuwe beeldtaal om de koloniale erfenis te ontmantelen en stereotypes te deconstrueren. Reserveer hier je plek.

Woensdag 15 maart

15:00 – 18:00 Panel (NL): ‘Bijeenkomst over bestrijding van Islamofobie’ georganiseerd door Collectief Tegen Islamofobie en discriminatie. Programma rondom internationale dag tegen de bestrijding van Islamofobie. Vind hier meer informatie.
Let op: dit programma is bij EMCEMO en niet in Pakhuis de Zwijger!

17:00 – 18:30 Workshop (NL): ‘Impact op Mentaal Welzijn’ georganiseerd en begeleid door Mirte N’kabata N’dali Bautmans en Sacha Celine Verheij. Een interactieve workshop waar er door middel van kunst gehoor wordt geven aan wat racisme persoonlijk met je doet. Reserveer hier je plek.

20:00 – 22:00 Panel (ENG): ‘A world of Decolonisation’ organised by Fiteqlub and Queercity. Panel about decolonizing queer and trans-BIPOC bodies. Reserve your spot here.

19:30 – 22:00 Film (ENG): ‘Battle for Algiers’ organised by Students for justice in Palestina (SJP). A documentary about the horror and violence inflicted on the people of Algiers, as they fight for independence in French-occupied Algeria, by filmmaker Gillo Pontecorvo. Q&A with Students for Justice in Palestina (SJP) after the documentary. Reserve your spot here.

20:00 – 22:00 Panel (ENG): ‘Migration as Decolonisation’ organised by Migreat. Migration restrictions mostly target black and brown people, and are upholding global inequalities. What role can migration play in the fight for global equity, decolonisation and anti-racism? Reserve your spot here.
Please note! This programme will take place in New Metropolis Nieuw-West!

20:00 – 22:00 Panel (NL): ‘Afro-Surinamers & Hindostanen in gesprek’ georganiseerd door Sarnámihuis. Van verdeling naar solidariteit: hoe kunnen we nader tot elkaar komen? Reserveer hier je plek.
Let op: dit programma is in New Metropolis Zuidoost!

Donderdag 16 maart:

Middagprogramma

17:00 – 19:00 Workshop (NL): ‘(H)erken jij Alledaags Racisme en Discriminatie?’ georganiseerd door Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), Humanity in Action en Bureau Tw!st. Een interactieve workshop, waarbij aan de hand van casussen van alledaags racisme en discriminatie, je leert racisme en discriminatie erkennen en herkennen én ontvang je praktische tips om zelf in actie te komen. Reserveer hier je plek.

17:00 – 18:30 Workshop (ENG): ‘Hybrid Identities’ organised by Berfin Yurdakul and Dzifa Gomashie. How can we understand the complexity of everyday racism in Amsterdam? Reserve your spot here.

Avondprogramma

5 Jaar Week Tegen Racisme festival bij Pakhuis de Zwijger

Reserveren voor het festival met verschillende programma-onderdelen tussen 19:00 en 23:00 doe je hier!

19:00 – 20:30 Plenair Programma: We starten met een feestelijke inloop om 19:00 gevolgd door een terugblik van 5 jaar Week Tegen Racisme waarbij we ook reflecteren op anti-racisme beleid in Nederland met o. a. de Landelijke Coördinator Tegen Racisme en Discriminatie.

20:30 – 21:30 Workshop (ENG): ‘Hierarchies in BIPOC Communities’ organised by Amsterdam United. How Can We Dismantle Supremacy within Our Communities?

20:30 – 21:30 Panel (ENG): ‘Struggle of Indigenous Peoples for Human Rights and Defense of Mother Earth’ organised by Dan Borjal and Uriel Sabajo. With cases of Philippines and Surinam.

20:30 – 21:30 Panel (NL): ‘Anti-Racisme Media Test’ georganiseerd door Amsterdam City Rights en Asian Collective. Panel over hoe we een inclusiever medialandschap kunnen maken middels praktische tools.

20:30 – 21:30 Panel (ENG): ‘Together Against Apartheid’ organised by Palestijnse Gemeenschap in Nederland. The history of the anti-apartheid movement in Amsterdam and call upon the city to stand against apartheid and end all its ties with the city of Tel Aviv.

20:30 – 21:30 Panel (NL): ‘Expositie Anti-aziatisch Racisme’ georganiseerd door de Asian Raisins. Gesprek over racisme tegen Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland.

22:00 – 23:00: Live concert Lowkey x Afrogrooves
Voor dit jubileum hebben wij een uniek concert van Lowkey in combinatie met de liveband Afrogrooves.

23:00 – 00:00: Afsluiting met DJ Keyote
In het café

Reserveren voor het festival met verschillende programma-onderdelen tussen 19:00 en 23:00 doe je hier!

Zaterdag 18 maart

Doe je zaterdag mee met de landelijke demonstratie tegen racisme en discriminatie? Het start om 14:00 op de Dam. Hopelijk ontmoeten we je daar! Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Samengesteld door
In samenwerking met