Eeuwenlange kolonisatie heeft miljoenen mensen tot slaaf gemaakt, hele bevolkingsgroepen en culturen uitgeroeid, kunstschatten geroofd en de natuur op vele plekken aan grondstoffen leeg getrokken en verwoest. Vanuit het Westerse en koloniale perspectief heeft dit kunnen plaatsvinden doordat de ‘Ander’ werd gedehumaniseerd en gereduceerd tot een object. Door de ‘Ander’ niet meer als mens te zien, is elke mate van moraliteit omzeild en konden mensen het geweld dat zij andere mensen aandeden naar zichzelf toe verantwoorden. Dit eeuwenlange proces werkt door tot in het heden. Door deze koloniale ‘erfenis’ zitten we opgescheept met een beeldtaal die doordrenkt is met racistische stereotyperingen, objectificeringen en essentialistische ideeën over mensen, gemeenschappen en culturen. Dit zien we terug in zowel audiovisuele (populaire) cultuur, het onderwijs, de wetenschap en de publieke ruimte. Wat is ervoor nodig om hieruit los te breken?

DossierSamen Tegen Racisme
Inclusief

Meer over het programma

Het programma bestaat uit twee panels:

Panel I: Dit panel zal gaan over dehumanisering en representatie in de publieke ruimte en cultuur. Hoe is dit historisch gebeurd richting verschillende groepen? Denk aan de beeldvorming bij museums, in het straatbeeld zoals standbeelden en straatnamen, marketing, cultuur, films etc. Hoe zie je de objectivering en stereotypering van de andere mensen en culturen hierin terug?

Panel II: Hoe kan je herstel processen in werking zetten in het straatbeeld, de publieke ruimtes en cultuur? Wanneer doe je meer kwaad dan goed? Wat zijn do’s en don’t’s, en hoe reflecteren we op huidige maatschappelijke ontwikkelingen?

Informatie sprekers:

Leander Vermaning: is geboren in 1974 in Amsterdam. Haar vaderland is Nederland. Haar moederland is Suriname waar haar voorouders zijn opgegroeid als Lokono, een volk meer bekend als de Arowakken van Zuid- en Midden-Amerika. In 2020 is ze samen met haar moeder Martha Sabajo gestart met Wasjikwa, een organisatie die zich inzet voor behoud en overdracht van de Lokono cultuur in Nederland. Wasjikwa betekent Ons huis, we hebben heel bewust voor deze naam gekozen. Omdat we ons huis zien als een gastvrij gemeenschapshuis, waar we allen kunnen samenkomen voor kennis en verbinding. Precies zoals het in vroegere tijden ging in het dorpsleven van mijn voorouders.

Bahghi Yemane: zingt met een engelachtige stem waarmee ze je zachtjes in haar wereld verwelkomt. Ze heeft een brede fantasie en is constant onderweg; of het nu buiten de deur, in haar kamer of in zichzelf is. Ze schrijft haar liedjes om zichzelf en anderen te ‘upliften’ en een stem te geven aan de oceaan van emoties. In November 2022 is haar debuut album “All One” uitgebracht. Een audio-visual werk in samenwerking met jazz grootheden Ronald Snijders en Rory Ronde.

Bel Kerkhoff-Parnell: is een etnografisch onderzoeker en auteur, met een specifieke interesse in het versterken en/of opkomen voor gemarginaliseerde minderheidsgroepen. Als planner en organisator ontwikkelt Bel inclusieve projecten met als doel gemeenschappen te ondersteunen. Bel is ook mede-oprichter van de European Race and Imagery Foundation (ERIF). Ondertussen blijft ze haar eigen onafhankelijk onderzoek doen op het gebied van sociaal beleid, cultuur en media. Als geregistreerd docent in Nederland blijft ze academische instellingen ondersteunen met ad-hoc onderwijsprojecten, zoals aan de Universiteit van Amsterdam, Maastricht en het Windesheim Honours College, Zwolle. Daarnaast biedt ze workshops aan om kritische vaardigheden op het gebied van mediageletterdheid te bevorderen en geeft ze lezingen over de kracht van discours en framing.

Priya Swamy heeft een BA in World Religions van McGill University (Canada) en een MPhil en PhD in Area Studies van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek kijkt naar de manieren waarop mensen in en uit Indiase diaspora’s innoveren en hun religieuze en politieke overtuigingen herformuleren in de context van historische en sociale ontwikkelingen. Haar werk heeft zich met name gericht op de beweging van Indiase arbeidsdiaspora’s naar Suriname vanuit India, maar ook vanuit Suriname naar Nederland. Door zich te concentreren op de alledaagse verhalen van belanghebbenden in de gemeenschap, zet Priya zich in voor een kritische, multidisciplinaire en mondiaal gerichte benadering over hindoe-identiteit, Indiase materiële cultuur en migratie. In het museum kijkt ze naar de meerstemmigheid van objecten om aan een breed publiek te laten zien dat materiële cultuur op veel plaatsen en in veel verschillende tijden thuishoort.

Bart Krieger is onafhankelijk kunsthistoricus, curator en publicist. Voor opinieblad Parbode heeft hij ruim vier jaar de maandelijkse rubriek ‘Surinaamse Kunstschatten’ geschreven. In 2015 bundelde hij deze artikelen in het boek ’50 Surinaamse Kunstschatten’. Dit educatieve boek is geschreven vanuit een cultureel divers perspectief, waarin verbanden worden gelegd met de Westerse- & niet Westerse Kunstgeschiedenis en de hedendaagse popcultuur. In 2021 schreef hij in opdracht van The Black Archives een essay over de uitsluitingsmechanismen binnen de kunstsector en Black excellence in Nederland. Zowel in Nederland als in Suriname heeft hij tentoonstellingen gecureerd voor o.a. Readytex Art Gallery (Paramaribo), verschillende CBK’s en het Stedelijk Museum Amsterdam (Surinaamse School). Daarnaast is Krieger initiatiefnemer van ‘Kunst Toko BAM! Een antiekwinkeltje in de Amsterdamse Jordaan met kunst en curiosa (Antiekcentrum Amsterdam). Het aanbod focust zich op de representatie van zwarte mensen in (toegepaste) kunst. Momenteel werkt hij samen met Felix de Rooy en Rene Wissink aan de openingstentoonstelling van het Suriname Museum in oprichting (Amsterdam).

 

 

ProgrammareeksWeek Tegen Racisme 2023

Pakhuis de Zwijger en Comité 21 maart organiseren van 13 t/m 16 maart 2023 de 5de editie van de jaarlijkse Week Tegen Racisme (WTR), een programma in aanloop naar de landelijke Demonstratie Tegen Racisme. De WTR biedt een interdisciplinair programma vol theater, film, muziek, spoken word, storytelling, lezingen, workshops en dialoog. Hierbij werken we samen met kunstenaars in allerlei disciplines, maatschappelijke organisaties en stadmakers. Tijdens het festival agenderen we een groot aantal onderwerpen binnen de hoofdthema’s racisme en discriminatie, zo behandelen we onder meer politiek, onderwijs, vluchtelingen-vraagstukken en klimaatracisme.