We zetten met deze workshop een stap verder, door niet vast te zitten in een discussie over wat wel of niet racisme is, maar juist gehoor te geven aan wat racisme teweegbrengt. Wat is de impact van racisme op je mentaal welzijn? Hoe ga je om met het emotionele werk? Al schrijvend onder begeleiding van muziek ga je aan de slag met je eigen ervaringen. Middels spoken word krijgen je verhalen een plek en werpen we licht op de relatie tussen racisme en mentale gezondheid.

Over de sprekers

Mirte N’kabata Ndali Bautmans is experte in migratie, racisme en dekolonisatie. Met die kennis gaat ze aan de slag als workshopgever bij o.a. Axcent vzw en werkt ze bij UCOS. Focust zich in haar strijd tegen racisme voornamelijk op de noden van mensen die racisme meemaken door fysieke ruimte creëren voor hun ervaringen met racisme. Verder engageert ze zich voor de adviesraad omtrent gender en gelijkheid aan de Universiteit van Luik. Momenteel leeft ze in haar geboortestad Brussel, een plek die haar prikkelt en inspireert om verbinding op te zoeken tussen mensen.

Sacha Celine Verheij is schrijver, fotograaf en spoken word artiest. Als queer creator met Surinaams-Molukse roots specialiseert ze zich in sociaal maatschappelijke thema’s als mentale gezondheid, seksualiteit, diversiteit en inclusie. Ze is de hoofdredacteur van Skin Mutts Magazine, werkt voor SER Diversiteit in Bedrijf en geeft spoken word workshops voor o.a. Indisch Zwijgen. Taboes haalt ze uit de kast, stoft ze af en geeft ze met haar pen en camera een plek in de samenleving.

DossierSamen Tegen Racisme
Inclusief
ProgrammareeksWeek Tegen Racisme 2023

Pakhuis de Zwijger en Comité 21 maart organiseren van 13 t/m 16 maart 2023 de 5de editie van de jaarlijkse Week Tegen Racisme (WTR), een programma in aanloop naar de landelijke Demonstratie Tegen Racisme. De WTR biedt een interdisciplinair programma vol theater, film, muziek, spoken word, storytelling, lezingen, workshops en dialoog. Hierbij werken we samen met kunstenaars in allerlei disciplines, maatschappelijke organisaties en stadmakers. Tijdens het festival agenderen we een groot aantal onderwerpen binnen de hoofdthema’s racisme en discriminatie, zo behandelen we onder meer politiek, onderwijs, vluchtelingen-vraagstukken en klimaatracisme.