Het thema van dekoloniseren is, sinds de excuses voor het slavernijverleden van Premier Rutte, relevanter geworden. Vele betrokkenen vragen om financiële compensatie voor de schade die in het verleden is aangericht en de hedendaagse gevolgen daarvan. Anderen hebben genoeg aan de €200.000.000,- die is vrijgemaakt voor betrokken culturele instellingen. Dit roept de vraag op: zijn de slavernij, het kolonialisme en de gevolgen ervan überhaupt schadevrij te stellen?

Er is veel kritiek op hedendaagse ontwikkelingssamenwerking. Er wordt opgeroepen deze vorm van samenwerken te hervormen en zelfs te stoppen, door de alsnog koloniale verhoudingen die erdoor in stand worden gehouden. Maar misschien zit de oplossing ergens tussen deze twee fenomenen. Is financiële schadeherstel een betere oplossing voor de gevolgen van kolonialisme dan de nogal problematische huidige vorm van ontwikkelingshulp?

DossierSamen Tegen Racisme
Inclusief

Achtergrond informatie en doelstelling stichting Wamiliki

Wamiliki zorgt voor een gelijkwaardige relatie tussen Afrika en Europa en Afrikanen en Europeanen. Afrika heeft enorm potentieel, het heeft grondstoffen, mensen, kennis en een rijke cultuur. Het heeft nauwe verbindingen met de hele Wereld via de diaspora, via oude koloniale verwantschappen en nieuwe politieke en economische betrekkingen. Toch krijgt Afrika en krijgen Afrikanen onvoldoende de ruimte in het Globale speelveld voor een eigen aanpak. Dit op het gebied van de economie, politiek, wetenschap, cultuur door een scala aan met elkaar min of meer samenhangende oorzaken. Er is te weinig ruimte voor programma’s die Afrikaanse doelstellingen willen bereiken met een Afrikaanse aanpak. Daardoor mist effect op de lange termijn. Wamiliki betekent “de eigenaren” of “de erfgenamen”. Afrikanen moeten de eigen koers bepalen, ongehinderd door culturele en economische barrières, of de doelstellingen van organisaties en landen uit het Globale Noorden.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
ProgrammareeksWeek Tegen Racisme 2023

Pakhuis de Zwijger en Comité 21 maart organiseren van 13 t/m 16 maart 2023 de 5de editie van de jaarlijkse Week Tegen Racisme (WTR), een programma in aanloop naar de landelijke Demonstratie Tegen Racisme. De WTR biedt een interdisciplinair programma vol theater, film, muziek, spoken word, storytelling, lezingen, workshops en dialoog. Hierbij werken we samen met kunstenaars in allerlei disciplines, maatschappelijke organisaties en stadmakers. Tijdens het festival agenderen we een groot aantal onderwerpen binnen de hoofdthema’s racisme en discriminatie, zo behandelen we onder meer politiek, onderwijs, vluchtelingen-vraagstukken en klimaatracisme.