Hoe laten we onze economie werken aan sociale en groene doelen?

Al jarenlang is er een steeds grotere tweedeling te zien in onze maatschappij en neemt kansenongelijkheid toe. Het afgelopen jaar heeft de coronacrisis die kloof nog eens verder vergroot. Ons huidige economische systeem draagt bij aan het in stand houden van de tweedeling. En zolang bij ondernemen met name aandeelhouderswinsten en groei worden benadrukt, zullen de verschillen alleen maar groeier. In de serie Nieuwe Economie onderzoeken we op welke waarden we ons systeem wél willen en kunnen bouwen, zodat het bijdraagt aan een rechtvaardigere en eerlijkere verdeling. Hoe zorgen we dat onze economie voor iedereen werkt?

Inhoudsopgave
Alternatieve economieën

Het lijkt steeds meer alsof de westerse samenleving vastzit in het traditionele economisch denken, waarin de nadruk op groei ligt en winst maken centraal staat. Met de huidige uitdagingen in de samenleving, is deze manier van economisch denken niet meer houdbaar, betogen verschillende economen. Maar hoe moet het dan wel? Wat zijn de alternatieve mogelijkheden?

Group 5 Bloeiend
Group 5 Bloeiend
De oude garde vs de vernieuwers
In de economie ontstaat steeds meer een kloof tussen de oude garde, die de neoklassieke economie blijven aanhangen, en de vernieuwers die stellen dat niet groei de inzet moet zijn, maar welzijn.
THRIVE – Fundamentals for a new economy

It will not have escaped your notice that we are in the middle of a socio-economic transition. As it becomes increasingly painfully clear that our current economic system is unsustainable due to advancing climate change and the collapse of biodiversity, there is more and more room for fundamentally different, pluralistic economic voices. The neo-classical economic dominance with its focus on welfare, improvement of living standards and economic growth is making way for a new focus on well-being, improvement of living standards and ecological growth.

Group 5 Bloeiend
Group 5 Bloeiend
New economy advocates
Kees Klomp
Lector Purpose Economy at Rotterdam University of Applied Sciences and co-author Thrive - Fundamentals for a new economy
Shinta Oosterwaal
Co-author Thrive – Fundamentals for a new economy
Katherine Trebeck
Advocacy & Influencing Lead for the Wellbeing Economy Alliance
John Fullerton
Founder Capital Institute, unconventional economist, impact investor, writer, former banker
Caroline Hummels
Professor Design and Theory for Transformative Qualities at TU/e
Ralph Thurm
Founder & Managing Director A|HEAD|ahead
Hans Stegeman
Chief Economist Triodos Bank | Group Director Impact & Economics
Rutger Hoekstra
Expert in "Beyond GDP" and "Beyond Profit" and author of "Replacing GDP by 2030"
Laura Storm
Regenerative Business & Leadership Expert
Maurits Groen
Mede-oprichter WakaWaka, Kipster en WholyGreens
Juliëtte Schraauwers
Visionary for Education @ NOWSCHOOL
Anne van Leeuwen
Climate Farmer for Life - Bodemzicht
Crelis Rammelt
Assistant Professor Environmental Geography and Development Studies at the University of Amsterdam & Co-founder Ontgroei (Dutch degrowth platform)
Melanie Rieback
Radically Open Security & Nonprofit Ventures
Egbert Dommerholt
Lector Biobased Business Valorization Hanzehogeschool Groningen
Arne Hendriks
Designer & artistic researcher
Cecile van Oppen
Consultant Copper8
David Bollier
Director of 'Reinventing the Commons Program' at the Schumacher Center for a New Economics & Co-author Free, Fair and Alive
Tjeerd Haccou
Co-founder Space & Matter
Gerard Roemers
Director, Cities & Built Environment at Metabolic // Cooperative Developer at De Warren
Godelieve Spaas
Lector Economy in Common bij Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool
Natasha Hulst
Program Director European Land Commons, Schumacher Center for a New Economics
More about: Regenerative Economics
Neoclassical economics is based on scarcity. But how can we create an economy of abundance? How can economics play a life-enhancing role? How can we adapt economics to the principles and patterns of nature that have shown us the viable path for billions of years?
More about: Degrowth Economics
Why has economic growth become so inextricably linked to our current system? How necessary is growth? How do we practice post-growth or de-growth?
De economische wending

Afgelopen decennia hebben we in Nederland heel veel overgelaten aan de markt. Gezondheid, werk, economie en sociale zaken zijn maar wat voorbeelden. Maar de markt geeft geen garanties op het gebied van rechtvaardigheid, gelijkheid, eerlijkheid en solidariteit, en burgers zijn in de steek gelaten. Er wordt daarom hardop gedroomd over een herwaardering van de overheid. Die herwaardering lijkt een nieuwe en grotere rol in te houden voor de overheid in de publieke sector. Maar op basis van welke ideologie gaat de overheid dat doen? In deze programmareeks onderzoeken we de mogelijkheden om vrijheid en voorspoed voor iedereen te bevorderen door de inrichting van ons geld- en het belastingsysteem.

Group 5 Bloeiend
Group 5 Bloeiend
Het economisch systeem

Economie is geen gesloten systeem, het is een dynamische en open wetenschap. Op basis van de systeemdynamische analyse van het economische systeem gemaakt door Copper8 gaan we in gesprek over het systeem en waar hem die openheid in zit. Waar bestaat ruimte om anders te kijken naar onze economie en misschien zelfs niet langer groei maar andere waarden centraal te gaan stellen?

Group 5 Circulair
Group 5 Circulair
Pensioenen

Wist je dat je per week gemiddeld anderhalve dag voor je pensioen werkt? Dus dertig procent van het geld dat je nú verdient zet je opzij voor later. Toch beschouwen velen hun pensioen als iets waar je je later pas druk om maakt. Maar er zijn redenen genoeg om je er nu al in te verdiepen. Zo bestaan er vele pensioenkloven in Nederland, onder andere tussen man & vrouw, jong & oud en zzp’ers & vaste werknemers. Ook beleggen onze pensioenfondsen nog miljarden van ons geld in fossiele brandstoffen, ontbossing en wapens. Hoe zorgen we ervoor dat ons pensioengeld bijdraagt aan een betere wereld en wat voor invloed kun jij daarop uitoefenen?

Rechtvaardig
Rechtvaardig
The Wellbeing Economy

De klimaat-, financiële en coronacrisis laten zien dat de manier waarop we ons economisch systeem hebben ingericht niet meer werkt. Hoe komen we tot een economie waarbij exponentiële en extractieve groei niet langer centraal staat, maar de grenzen van mens en planeet gerespecteerd worden? Een economie waarbij welvaart door een andere lens gezien en gedeeld wordt? Een fundamentele verschuiving in ons economisch beleid is cruciaal. Het is tijd om het meten in ons economisch systeem te herzien en om het welzijn van de mens en het planeet voorop te stellen.

Leefbaar
Leefbaar