Hoe komt het dat Nederland tot de rijkste landen ter wereld behoort maar dat steeds meer mensen ontevreden zijn? En waarom lukt het de politiek ondanks goede intenties maar moeilijk om tot structureel duurzaamheidsbeleid te komen? Dit zijn gevolgen van ons huidig economisch systeem. Dat systeem werkt de transitie naar een meer gelijkwaardig, stabiel en duurzaam economisch systeem tegen.

Een voorbeeld daarvan is geldcreatie. Geld wordt als schuld gecreëerd, waardoor economische groei nodig is om deze schulden en haar rente te voldoen. Die nadruk op groei leidt tot meer milieu-impact, ongelijkheid en instabiliteit. Vervolgens kiezen overheden voor korte termijnbeleid om deze oude economie te redden en mensen tevreden te houden. Wat zijn de belangrijkste knelpunten in het huidige systeem en waarom zijn deze onhoudbaar? In dit programma analyseren we deze knelpunten en kijken we hoe we deze regels kunnen veranderen.

DossierNieuwe Economie
Group 5 Bloeiend

Met in dit programma:

  • Marijn Polet, adviseur bij Copper8. Adviseert over systeemverandering, circulaire business modellen en impactmeten. Als systeemdenker ziet hij steeds vaker organisaties die in hun verduurzaming tegen de grenzen van het huidige economisch systeem aan lopen. Zijn systeemdynamische analyse van het huidige economisch systeem is uitgangspunt van gesprek.
  • Kees Klomp is aanjager van de betekeniseconomiebeweging in Nederland en zal het hier hebben over economische groei en planetaire grenzen.
  • Rens van Tilburg is directeur van Sustainable Finance Lab en zit aan tafel vanuit zijn expertise op het gebied van de werking van de financiële markt en het effect daarvan op de economie.
  • Irene van Staveren is professor pluralistische ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit.
  • Jens van ’t Klooster doet een postdoc aan de KU Leuven en is in Groningen gepromoveerd op rechtvaardigheid binnen het financiële systeem onder Dirk Bezemer.
  • Amber Bloos (Stichting Nieuwe Helden) en Girma Segaar maken VALUE magazine over de zoektocht naar hoe je als individu deelneemt aan de nieuwe economie.
ProgrammareeksNieuwe Economie

Al jarenlang is er een steeds grotere tweedeling te zien in onze maatschappij en neemt kansenongelijkheid toe. Het afgelopen jaar heeft de coronacrisis die kloof nog eens verder vergroot. Ons huidige economische systeem draagt bij aan het in stand houden van de tweedeling. En zolang bij ondernemen met name aandeelhouderswinsten en groei worden benadrukt, zullen de verschillen alleen maar groeier. In de serie Nieuwe Economie onderzoeken we op welke waarden we ons systeem wél willen en kunnen bouwen, zodat het bijdraagt aan een rechtvaardigere en eerlijkere verdeling. Hoe zorgen we dat onze economie voor iedereen werkt?