In de eerste aflevering in dit tweeluik hebben we vanuit een systeemdynamisch oogpunt naar ons economisch systeem gekeken. We hebben gezien dat de regels die dit systeem beheersen niet houdbaar zijn. Vandaag gaan we dieper in op mogelijke oplossingen voor die onhoudbare regels. Hoe kunnen we onze leefomgeving serieus nemen en misschien zelfs wel als uitgangspunt nemen bij de vormgeving van de nieuwe economie?

Een economie waarin leefbaarheid, welzijn, inclusie, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid centraal staan. We starten vanuit vier invalshoeken: anders geld creëren, anders (milieu) waarderen, andere wetgeving en anders onderwijzen. Hoe kunnen we de regels veranderen, en zijn er goede voorbeelden van mensen die dat al aan het doen zijn?

DossierNieuwe Economie
Group 5 Bloeiend

Met in dit programma:

  • Marijn Polet, adviseur bij Copper8. Adviseert over systeemverandering, circulaire business modellen en impactmeten. Als systeemdenker ziet hij steeds vaker organisaties die in hun verduurzaming tegen de grenzen van het huidige economisch systeem aan lopen. Zijn systeemdynamische analyse van het huidige economisch systeem is uitgangspunt van gesprek.
  • Wim Boonstra is econoom bij RaboResearch Global Economics & Markets. Naast zijn functie bij de Rabobank is hij Bijzonder Hoogleraar Economische en Monetaire Politiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, waar hij onder meer het vak geld- en bankwezen doceert. Hij zit aan tafel om het te hebben over geldcreatie in allerlei vormen.
  • Mark Sanders houdt zich bezig met duurzame economische groei, duurzame financiën en de rol van ondernemerschap en innovatie in het realiseren van duurzame economische groei. Hij is lid van het Sustainable Finance Lab.
  • Kinanya Pijl is assistent-professor aan de Universiteit van Amsterdam en houdt zich bezig met de rol van het recht in sustainable banking. Ze concludeert dat we een nieuw narratief nodig hebben, waarop nieuwe wetten gebaseerd kunnen worden. Denken vanuit het oude narratief levert dezelfde oude wetten op.
  • Sam de Muijnck is onderzoeker bij Our New Economy. Hij publiceert over nieuwe economie en welke investeringen overheden het beste kunnen doen vanuit een duurzaam perspectief.
  • Amber Bloos en Mélodie Michel van Stichting Nieuwe Helden maken VALUE magazine over de zoektocht naar hoe je als individu deelneemt aan de nieuwe economie.
ProgrammareeksNieuwe Economie

Al jarenlang is er een steeds grotere tweedeling te zien in onze maatschappij en neemt kansenongelijkheid toe. Het afgelopen jaar heeft de coronacrisis die kloof nog eens verder vergroot. Ons huidige economische systeem draagt bij aan het in stand houden van de tweedeling. En zolang bij ondernemen met name aandeelhouderswinsten en groei worden benadrukt, zullen de verschillen alleen maar groeier. In de serie Nieuwe Economie onderzoeken we op welke waarden we ons systeem wél willen en kunnen bouwen, zodat het bijdraagt aan een rechtvaardigere en eerlijkere verdeling. Hoe zorgen we dat onze economie voor iedereen werkt?