Veel mensen denken dat pensioen iets is voor later. Weinig mensen weten dat dat niet klopt en dat je iedere week ongeveer één dag werkt voor je pensioen. En er is nog veel meer te zeggen over pensioenen. Zo bestaat er een pensioenkloof tussen man en vrouw en tussen jong en oud. Ook beleggen onze pensioenfondsen ons geld in fossiele brandstoffen, ontbossing of wapens. Hoe zorgen we ervoor dat het nieuwe pensioenstelsel rechtvaardig en duurzaam wordt ingericht voor zowel de mens als voor de aarde? Wie moet hier invloed op hebben en wie niet, en wie bepaalt dat?

  • Laurie Kos is medeoprichter van Groen Pensioen. Ze informeert en activeert pensioendeelnemers om pensioenfondsen te bewegen hun beleggingen transparanter en duurzamer te maken. Verder roept Laurie jongeren op om hun stem laten horen in de pensioensector.
  • Nikki Trip zet zich in voor eerlijke representatie en participatie in de pensioensector, en specifiek de besturen. Als onafhankelijke jongere in pensioen en voorzitter van Studenten voor Morgen staat diversiteit en klimaat hoog op haar agenda.
  • Natascha van der Zwan doet vergelijkend en historisch onderzoek naar pensioenbeleid, specifiek op het gebied van governance en (duurzame) beleggingen. Ze doet voor de Hans-Böckler-Stiftung internationaal onderzoek naar de rol van medezeggenschap bij duurzaam beleggingsbeleid van pensioenfondsen.
  • Jopie Nooren is voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam. Als bestuurder heeft zij te maken met vragen van medewerkers over hun pensioenfonds ABP.
  • Xander den Uyl is bestuurslid van ABP, het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland, met specifiek aandacht voor duurzaam en verantwoord beleggen. ABP is verantwoordelijk voor de pensioenvoorziening van 3 miljoen deelnemers en medebeleidsbepaler voor ongeveer 500 miljard aan beleggingen.
Dit programma is ontwikkeld door
Noor Kuijpers
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Frederique de Jong
Presentator
Mediapartner
ProgrammareeksNieuwe Economie

Al jarenlang is er een steeds grotere tweedeling te zien in onze maatschappij en neemt kansenongelijkheid toe. Het afgelopen jaar heeft de coronacrisis die kloof nog eens verder vergroot. Ons huidige economische systeem draagt bij aan het in stand houden van de tweedeling. En zolang bij ondernemen met name aandeelhouderswinsten en groei worden benadrukt, zullen de verschillen alleen maar groeier. In de serie Nieuwe Economie onderzoeken we op welke waarden we ons systeem wél willen en kunnen bouwen, zodat het bijdraagt aan een rechtvaardigere en eerlijkere verdeling. Hoe zorgen we dat onze economie voor iedereen werkt?