In de zoektocht naar nieuwe waarden om ons economische systeem rechtvaardiger en gelijkwaardiger in te richten, loop je al snel tegen het pensioenstelsel op. Nederland heeft met een pensioenverschil van 40% tussen man en vrouw geen voorbeeldfunctie. Ook tussen generaties, uitzend- en vaste contracten en tussen praktisch en theoretisch opgeleiden zijn de verschillen in pensioenuitkering op lange termijn groot. Zijn deze verschillen een probleem? Zo ja, waarom? En wat kunnen we hieraan doen? Hoe zorgen we voor meer pensioengelijkheid op de lange termijn?

  • Marike Knoef is hoogleraar Empirische Micro-Economie aan de Universiteit Leiden. Ze is directeur en onderzoeker bij het Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar). Daarnaast is ze kroonlid van de SER en in 2014-2015 was ze coauteur van het SER-rapport over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Ze publiceert over de gender pension gap en pensioenverschillen tussen generaties.
  • Rosa d’Adelhart Toorop is namens CNV betrokken bij de uitwerking van het Pensioenakkoord. Ze was tot december 2020 bestuurslid pensioenen bij CNV Jongeren, en is nu lid van de werkgroep pensioenen van CNV Jongeren.
  • Sjaak Zonneveld is schrijver van Het Nieuwe Werken aan je pensioen, bedenker van het Tussenpensioen. Hij is directeur en bestuurder bij BrightPensioen; een pensioenverzekeraar die individuele en arbeidsvormneutrale pensioenpot biedt.
  • Nevin Özütok is Tweede Kamerlid voor Groenlinks. Ze zet zich al jaren met hart en ziel in voor kansengelijkheid voor onder meer vrouwen en jongeren.
Dit programma is ontwikkeld door
Noor Kuijpers
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Frederique de Jong
Presentator
Mediapartner
ProgrammareeksNieuwe Economie

Al jarenlang is er een steeds grotere tweedeling te zien in onze maatschappij en neemt kansenongelijkheid toe. Het afgelopen jaar heeft de coronacrisis die kloof nog eens verder vergroot. Ons huidige economische systeem draagt bij aan het in stand houden van de tweedeling. En zolang bij ondernemen met name aandeelhouderswinsten en groei worden benadrukt, zullen de verschillen alleen maar groeier. In de serie Nieuwe Economie onderzoeken we op welke waarden we ons systeem wél willen en kunnen bouwen, zodat het bijdraagt aan een rechtvaardigere en eerlijkere verdeling. Hoe zorgen we dat onze economie voor iedereen werkt?