In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen van onze bezoekers en gebruikers, voor welk doel, en hoe we deze gegevens beveiligen. We behouden het recht om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. Bij substantiele wijzigingen stellen we je hiervan op de hoogte.

Welke persoonsgegevens verwerken we? En met welk doel?

Pakhuis de Zwijger verwerkt persoonsgegevens als je;

1. Je inschrijft voor onze community. In dat geval maak je zelf een profiel aan op onze website, en verstrek je deze gegevens zelf.

Hierin verwerken we: je voor- en achternaam, je (e-mail)adres, leeftijd en de programma’s die je hebt bezocht.

Ons doel?
Je aanmelding voor onze programma’s mogelijk te maken, en je hierover service e-mails te kunnen sturen, met informatie omtrent het programma.

2. Je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens verstrek je zelf.

Hierin verwerken we: je voor- en achternaam, en je e-mailadres, je interesses.

Ons doel?
Je up-to-date houden van onze aankomende programma’s en events via mail.

Schrijf je je in voor onze community en maak je dus een profiel aan? Dan krijg je ook hier bij het inschrijven de mogelijkheid om je aan te melden voor onze nieuwsbrieven, door middel van een opt-in. Je kunt je ten allen tijde uitschrijven voor deze e-mails; onderaan elke nieuwsbrief is hiervoor een uitschrijf-link opgenomen.

3. Onze website bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld, d.m.v. zogeheten cookies.

Hierin verwerken we:
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Ons doel?
De technische werking van de onze website en jouw gebruiksgemak garanderen. De cookies (kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Hiervoor gebruiken wij Google Analytics, dat jouw sitegebruik registreert en hiervan gegevens opslaat. Met deze gegevens maken wij bezoekstatistieken, op basis waarvan we verbeteringen doorvoeren op onze website. Google verschaft deze data aan derden indien wettelijk verplicht, of als deze derden de data namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor deze gegevensverwerking door Google.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over community-leden of websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Word Vriend

Ben je Vriend geworden van Pakhuis de Zwijger? De gegevens die je hierbij invoert (bankrekeningnummer en naam) verwerken wij niet. Deze worden direct door Stichting Mollie Payments verwerkt. Mollie Payments verschaft deze data aan derden indien wettelijk verplicht, of als deze derden de data namens Mollie Payments verwerken. Door gebruik te maken van het Vrienden systeem geef je toestemming voor deze gegevensverwerking door Mollie Payments.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pakhuis de Zwijger verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pakhuis de Zwijger blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Inzien betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Corrigeren of verwijderen kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Pakhuis de Zwijger neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen?

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar, recht op gegevensoverdraagbaarheid, of als je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking of beveiliging? Neem dan contact met [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

In de spotlight