Een miljoen van de naar schatting acht miljoen dier- en plantensoorten wordt met uitsterven bedreigd. De financiële sector kan een cruciale bijdrage leveren om een zesde massa-extinctie te voorkomen en ecosystemen te helpen herstellen. Hoe kunnen financiers helpen om het verlies van biodiversiteit door de voedselindustrie, bouw, ict en andere sectoren te verminderen? Kunnen nieuwe businessmodellen en samenwerkingen voor een ommekeer zorgen en welke financiële ondersteuning is nodig om “business as usual” te doorbreken?

In de reeks biodiversiteit X finance kijken we hoe de overheid en de financiële sector samen een gunstiger speelveld kunnen creëren voor duurzame ondernemers. Op basis van True Price modellen gaan we op zoek naar nieuwe verdienmodellen en de systeeminterventies in verschillende sectoren die nodig zijn om een wezenlijke verandering mogelijk te maken. Een kans voor de financieel professionals om je eigen scope te verbreden.