In de stikstof discussie staan ze lijnrecht tegenover elkaar, maar een goede samenwerking kan boeren en bouwers juist veel opleveren. Bouwen met grondstoffen van de boer helpt bouwbedrijven om de CO2-voetafdruk van bouwmaterialen (embodied carbon) te verminderen. Voor boeren kan het zorgen voor een extra inkomen. Wat voor mogelijke businessmodellen zitten erachter? Hoe krijgen boeren een gegarandeerde prijs en afname voor hun producten? Hoe kan de financiële wereld helpen?

De livecast wordt opgenomen in CIRCL. Klik je op reserveren, dan registreer je op de site van CIRCL.

In de reeks ‘Biodiversiteit X Finance’ onderzoeken we hoe de overheid en de financiële sector samen een gunstiger speelveld kunnen creëren voor duurzame ondernemers. Op basis van ‘True Price modellen’ gaan we op zoek naar nieuwe verdienmodellen en de systeeminterventies die nodig zijn om een wezenlijke verandering mogelijk te maken.

Over de sprekers:

Harwil de Jonge is directeur bij Heijmans Vastgoed. Het bouwbedrijf tekende een overeenkomst met Staatsbosbeheer om te gaan samenwerken rond duurzaam bouwen, onder andere voor biobased bouwmaterialen zoals hout en het versterken van natuur in nieuwe woonwijken en gebiedsontwikkelingen.

Hanna Lára Palsdottir is Programmaleider Biobased Bouwen bij het ministerie van binnenlandse zaken. De geboren IJslandse is sociaal geograaf met veel ervaring in nationale ruimtelijke beleid en onderzoek. Het ministerie publiceerde in 2020 een strategische verkenning naar biobased bouwen en Hanna Lára geeft in dit programma een update.

Philomène van der Vliet van BOOOM Landscape en Daan Jochem Groot van Natuurverdubbelaars onderzochten samen wat biobased gewassen voor bouwmaterialen opleveren voor de boer en voor het landschap. Dat leverde dit rapport op, gericht op het gebied Groot Haarzuilens, aan de noordwestrand van de stad Utrecht.

Jan de Ruyter is sector banker agrarisch bij ABN AMRO. Hij heeft jarenlange ervaring met financiering en strategische vraagstukken in de sierteelt, groenteteelt, boomkwekerij, fruitteelt, akkerbouw en visserij. Een belangrijk onderdeel van zijn werk is het bijhouden van internationale trends en ontwikkeling van consumentengedrag, technologie en demografie.

Dit programma is ontwikkeld door
Thomas van de Sandt
Programmamaker Duurzame Stad
De moderator van dit programma is
Frederique de Jong
Presentator
ProgrammareeksBiodiversity x Finance

Hoe kan de financiële wereld bijdrage aan een biodiversiteitsherstel?