De Stad
Lab Haven-Stad 1

Leven in de nieuwe stad

Hoe maken we het grootste, nieuwe stuk Amsterdam voor en van iedereen?
donderdag 30 jan, 19.30
do 30 jan, 19.30
IJ Zaal

In Haven-Stad wordt het huidige Amsterdamse haven- en industriegebied omgevormd tot een plek waar de komende decennia 150.000 mensen wonen en werken. Deze transformatie biedt enorme mogelijkheden om de stad van de toekomst vorm te geven en roept tegelijk veel vragen op. Wie zijn dan de mensen die daar gaan wonen? Wat zijn de kernwaarden van een ongedeelde, inclusieve stad? Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende ruimte creëren voor gezinnen? Hoe richten we Haven-Stad in zodat kinderen zich op een goede manier kunnen ontwikkelen? Hoe geven we hier vorm aan het onderwijs van de toekomst? Tijdens deze interactieve avond staat opgroeien in Haven-Stad centraal. Praat en denk mee over het grootste nieuwe stuk Amsterdam.

Tussen het stationsgebied Sloterdijk in het zuidwesten, de Noorder IJ-plas in het noordwesten, het Westerpark in het zuidoosten en het NDSM-terrein in het noordoosten is ruimte om de komende decennia 40.000 tot 70.000 woningen en 58.000 arbeidsplaatsen te realiseren. Hier tekenen zich de contouren af van een stad binnen de stad: Haven-Stad. Eén gebied binnen de Ring A10 met een uitzonderlijk hoge potentieel om de komende decennia gefaseerd te transformeren van louter kantoren, industrie en bedrijvigheid naar volwaardige, Amsterdamse woon-werkwijken. Met als unieke en meest karakteristieke kenmerk het water dat het doorsnijdt: het IJ met zijn aftakkingen.

De ambities zijn hoog: we willen van Haven-Stad een toekomstbestendige stad maken. Circulair, duurzaam, autoluw, groen, waar wonen en werken gemengd worden in hoge dichtheden. En dus een stad met gelijke kansen voor iedereen.

Zo veel ambities leiden onvermijdelijk tot dilemma’s en keuzes. Kan dat wel, een stad waar iedereen gelijke kansen heeft? En wat moeten we nu goed – of juist niet – doen om gezinnen de ruimte te geven om te wonen en zich te ontwikkelen in Haven-Stad?

Wat gaan we doen

In samenwerking met diverse partijen wordt er momenteel gewerkt aan de maatschappelijke toekomstvisie van Haven-Stad. Voorafgaand aan deze avond hebben enkele designsessies plaatsgevonden waar met een divers gezelschap is nagedacht over toekomstbeelden en mogelijke scenario’s voor de inrichting en identiteit van Haven-Stad. Tijdens deze bijeenkomst onderzoeken we welke sociale en fysieke uitgangspunten bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in Haven-Stad.

We trappen af met een interview met Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid Marieke van Doorninck Met haar gaan we in gesprek over het belang van een maatschappelijke visie voor Haven-Stad.

Oprichter en directeur van de WAAG Marleen Stikker vertelt ons meer over de uitkomsten van de Designsessie en schetst een beeld van diverse toekomstige ontwikkelingen die bepalend zijn voor de ontwikkeling van deze nieuwe stad. Daarna zet Adjunct directeur Ruimte en Duurzaamheid Pieter Klomp de contouren van Haven-Stad uiteen.

Tot slot volgt een interactieve sessie waarbij we aan de hand van enkele dilemma’s met elkaar in gesprek gaan over de thema’s: Spelen in hoogstedelijke omgeving met hoge dichtheid, het belang van inclusieve, diverse wijken en de toekomst van het onderwijs. Hierbij hebben we enkele inspiratoren uitgenodigd.

  • Lia Karsten is stadsgeograaf en als associate professor verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op drie onderling gerelateerde gebieden: opgroeien in de grote stad, tijdruimtelijk gedrag van stadsbewoners en het gebruik van de stedelijke openbare ruimte. Bewegen, sporten en buiten spelen zijn onderwerpen die regelmatig in haar publicaties aan de orde komen.
  • Nico Moen heeft jarenlang aan het hoofd gestaan van de ontwikkeling van het Montessori College Oost en het IJburg College 1 & 2. Nu zet hij zijn expertise in om het onderwijs te vernieuwen met zijn bureau De Tekenmeester en is hij onlangs begonnen met de realisatie van de Montessori Campus in Almere.
  • Mohamed Mahdi heeft als sociaal ondernemer van onder andere Casa Sofia en El Hizjra veel kennis opgebouwd over het belang van inclusieve, diverse wijken en buurten. 
  • Tineke Lupi is Programmamanager vernieuwend wonen bij de gemeente Almere. Ze is gepromoveerd met haar onderzoek over de ontwikkeling van de Amsterdamse wijk IJburg. Hierbij kwamen enkele interessante conclusies aan het licht waarvan we veel kunnen leren.
  • Duco Stuurman is Stedelijk Directeur Sociaal bij de Gemeente Amsterdam. Hij reflecteert tijdens deze avond op de verschillende dilemma’s die worden besproken.
  • Stan Majoor is lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en directeur van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation. Hij vertelt meer het onderzoek Mensen maken de stad: Samen werken aan de ruimtelijke en sociale aspecten van Amsterdam.

Dit programma duurt tot 22:00 uur.

 

donderdag 30 jan, 19.30
IJ Zaal
Deze 107 mensen waren aanwezig