Welke rol speelt hout in de transitie naar een duurzame bouw?

Waar niet-hernieuwbare materialen zoals beton, staal en baksteen in de laatste eeuw de meest gebruikte bouwstoffen waren om steden te bouwen, worden de negatieve effecten van deze fossiele bouwmaterialen op het klimaat steeds duidelijker. Hernieuwbare, of biobased materialen, met in het bijzonder hout, bieden een totaaloplossing voor het (her)ontwikkelen van een ‘future proof’ gebouwde omgeving. Onder de noemer ‘mass timber’ worden ondertussen hoogwaardig producten ontwikkelt waarmee complete constructiesystemen en hoogbouwprojecten kunnen worden gemaakt. Wat zijn de voor- en nadelen van houtbouw? Welke invloed heeft houtbouw op de ruimtelijke ontwikkeling van steden? En wat betekent hout voor de huidige woning vraagstukken? In dit dossier bekijken we houtbouw in Nederland en daarbuiten. We laten je zien wat er al speelt in de wereld van houtbouw en hoe de transitie naar houtbouw de bouwwereld beïnvloedt. We nemen je mee naar projecten en ontwikkelingen die ons en andere bouwers inspireren en laten je zien welke personen achter deze transitie schuilgaan.

Inhoudsopgave
De houten revolutie

Er ontwaakt een revolutie in de bouwwereld en hout speelt de hoofdrol. De voordelen van hout als bouwmateriaal worden steeds duidelijker en als gevolg willen steeds meer bedrijven hun gebouwen uit hout realiseren. Hierdoor wordt hout steeds meer gebruikt als bouwmateriaal voor woningen. In dit hoofdstuk gaan we in op een van de grootste bouwrevoluties van de afgelopen decennia.

Group 565 Klimaatneutraal
Group 565 Klimaatneutraal
De transitie
De transitie naar houtbouw staat allang niet meer in de kinderschoenen. Verschillende personen vanuit verschillende achtergronden zijn bezig met het loswrikken van de bouwwereld uit het beton en het introduceren van mass timber voor zowel kleinschalige als grootschalige projecten om een duurzamer bouwklimaat te realiseren.
Het nieuwe hout

Hout is allang niet meer ‘zomaar’ hout. De afgelopen jaren is hout als hernieuwbaar product technisch doorontwikkeld tot een hoogwaardig product waarmee zelfs grootschalige hoogbouw mogelijk wordt gemaakt. Het ‘nieuwe’ hout is brandbestendig, sterk als beton en groeit opnieuw aan. In dit hoofdstuk laten we de technische en hernieuwbare aspecten van mass timber zien.

Slim
Slim
Techniek & productie
Met behulp van geavanceerde machines wordt het nieuwe hout onder de noemer 'mass timber' in grote fabrieken gesneden, gelijmd en doorontwikkeld tot een sterk, brandbestendig materiaal.
Systemen
Houtbouw is niet alleen duurzaam, brandbestendig en stevig, maar als nieuw bouwmateriaal is het ook goed geschikt andere constructiesystemen. prefabricated, modulaire en open-source systemen maken constructie van houtbouw ook toegankelijk voor andere ideeën en denkwijzen.
Houtkap
Houtbouw is duurzaam. Het hout slaat CO2 op, er komen geen broeikasgassen vrij tijdens de productie van mass timber en indien geprefabriceerd kan hout ook nog eens circulair zijn. Echter, om hele gebouwen uit hout te realiseren zullen we flink wat bomen moeten kappen in de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat houtbouw niet leidt tot ontbossing?
Get connected
Waar wordt kennis en expertise gedeeld?
Houten politiek

Het materiaal is er en mensen willen ermee aan de slag. Toch wordt er nog behoorlijk veel gebouwd met niet-hernieuwbare materialen. In dit hoofdstuk gaan we in op de financiële en beleidsmatige veranderingen die moeten plaatsvinden om houtbouw te laten slagen. Aan welke knoppen moeten we draaien?

Group 565 Klimaatneutraal
Group 565 Klimaatneutraal
Beleid
Duurzaam bouwen is niet alleen ontwerptechnisch nieuw, maar ook het beleid is verouderd. De beleidswereld zit vastgeroest in beton en andere niet-hernieuwbare materialen. Dat maakt het lastig om de transitie naar houtbouw te versnellen. Wat zijn de problemen en hoe lossen we die op?
Get connected
Waar wordt kennis en expertise gedeeld?
De houten stad

Om een transitie te laten slagen zijn er pioniers nodig. Zij laten zien wat er nodig is en wat er allemaal al kan. In dit hoofdstuk gaan we in op houtbouw projecten die allemaal al zijn neergezet. Van wolkenkrabber tot drijvend kantoor - de toepassing van hout kent tegenwoordig weinig grenzen. Ontdek hier enkele sprekende voorbeelden uit Nederland en het buitenland.

Mooi
Mooi
Hoogbouw
De afgelopen jaren is hout steeds meer gebruikt als bouwmateriaal, maar pas sinds kort zijn er steeds meer houten hoogbouwprojecten. Deze projecten laten zien wat er allemaal mogelijk is en schetsen een toekomstbeeld van de houten stad. Zie hier een handgreep uit deze iconische projecten.
Woningbouw
Hout heeft zich bewezen als stevig bouwmateriaal geschikt voor grote hoogbouwprojecten, maar als we de transitie echt willen verder helpen moeten we hout voor iedereen beschikbaar maken. Gelukkig zijn er ook veel houten woningbouwprojecten voor middensegment en zelfs sociale huur succesvol opgezet. Hiernaast een aantal van deze projecten.
De volgende stap
Allemaal mooi en duurzaam die houten gebouwen, maar als we echt een impact willen maken zullen we uiteindelijk moeten opschalen. We moeten gaan denken op een andere schaal. In plaats van hier en daar een houten gebouw, zullen we houten blokken, wijken en uiteindelijk steden moeten gaan bouwen. Hiernaast een aantal stedenbouwkundige projecten met houtbouw.
Get connected
Waar wordt kennis en expertise gedeeld?