Houtbouw lijkt in veel gevallen nog duurder te zijn dan traditionele bouw. De stijgende bouwkosten en het tekort aan personeel dragen niet bij aan het rond rekenen van de businesscase. Tegelijkertijd zijn de voordelen van houtbouw (in de vorm van maatschappelijke baten) evident. Om de kosten en baten beter in verhouding te laten zijn bekijken we over de gehele keten aan welke knoppen we kunnen draaien.

Inloop vanaf 20:00 uur. Start programma 20:15. Uiterlijk 21:45 uur is het programma afgelopen.

DossierHoutbouw
Group 565 Klimaatneutraal
ProgrammareeksHoutbouw

Waar niet hernieuwbare materialen zoals beton, staal en baksteen in de laatste eeuw de meest gebruikte bouwstoffen waren om steden te bouwen, worden de negatieve effecten van deze fossiele bouwmaterialen op het klimaat steeds duidelijker. Hernieuwbare, of biobased materialen, met in het bijzonder hout, bieden een totaaloplossing voor het (her)ontwikkelen van een ‘future proof’ gebouwde omgeving. Onder de noemer ‘mass timber’ worden ondertussen hoogwaardig producten ontwikkelt waarmee complete constructiesystemen en hoogbouwprojecten kunnen worden gemaakt. Wat zijn de voor- en nadelen van houtbouw? Welke invloed heeft houtbouw op de ruimtelijke ontwikkeling van steden? En wat betekent hout voor de huidige woning vraagstukken?