Duurzame houten bouwsystemen worden steeds vaker toegepast in de gebouwde omgeving. Maar hoe zit het met de haalbaarheid, milieu-impact en met name de beschikbaarheid van Europees hout? Momenteel komt veel hout met name uit deze bossen, maar de toenemende verdroging, potentiële plagen en bosbranden vormen een bedreiging voor de kwaliteit van deze bossen. Hoe kunnen wij omgaan met de toenemende vraag naar duurzaam hout? Om de fabels van de feiten te onderscheiden heeft AMS in samenwerking met de TU Delft het boekje ‘Timber Myths Dispelled’ ontwikkeld, wat tijdens deze avond gelanceerd wordt. Dit is een vervolg op het boekje uit 2021 ‘Houtbouw Mythes Ontkracht’. Het bevat informatie over de haalbaarheid, bouwtechnische kwaliteit, milieu-impact en circulariteit en de beschikbaarheid van hout in de Europese bossen. We verdiepen daarna met een gesprek over Europese duurzaam beheerde bossen, en wat de impact is van toenemende vraag naar duurzaam hout voor houtbouw.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over het programma

Dit programma wordt afgetrapt met een vervolg op het boek ‘Houtbouwmythes ontkracht door Pablo van der Lugt (TU Delft/AMS Institute, auteur Houtbouw Revolutie en Booming Bamboo) en Joke Dufourmont (AMS Institute). Daarna zullen wij in gesprek gaan met onder andere Evan Buytendijk, Bas Lerink en Hans Verkerk over de huidige staat van de Europese houtbossen en wat dit betekent voor de toekomst van houtbouw in de Nederlandse bouwsector.

Over de sprekers

Pablo van der Lugt is auteur van o.a. Tomorrow’s Timber en Booming Bamboo, waarin hij de mogelijkheden van bouwen met bio-based materialen onderzoekt. Hiermee geeft hij een belangrijke toon aan voor de nodige transitie naar een duurzame, circulaire bouw. Als oprichter van Green Matters Consultancy adviseert hij bouwbedrijven over het maken van duurzame keuzes. Daarnaast is hij betrokken bij het AMS Institute en de TU Delft als ambassadeur biobased building.

Joke Dufourmont is Program Developer Circularity in Urban Regions bij het AMS Institute. Haar doel is om wetenschappelijk onderzoek te vertalen in innovatieve oplossingen die de circulaire economie van de stad kunnen verbeteren. Voorheen was ze ook betrokken bij the Circular Jobs Initiative, om een inclusieve en rechtvaardige circulaire economie te stimuleren.

Evan Buytendijk is eigenaar van het gelijkname ingenieursbureau. Als gepassioneerd liefhebber van bos en houtproducten is hij al jaren actief in de bos- en houtbranche. Hij wil met name bijdragen aa neen toekomstbestendige houtketen en een duurzame wereld.

Bas Lerink is onderzoeker Europese Bossen bij onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research. Daar is hij projectleider Nederlandse Bosinventarisatie en werkt hij mee aan SUPERB, een groot Europees bosherstelproject.

Hans Verkerk is Principal Scientist klimaat-slim bosbeheer van het European Forest Institute in Finland. Zijn onderzoek richt zich op de rol van bossen in het tegengaan van klimaatverandering en hij coördineert het Europese ForestPaths project.

DossierHoutbouw
Group 565 Klimaatneutraal
ProgrammareeksHoutbouw

Waar niet hernieuwbare materialen zoals beton, staal en baksteen in de laatste eeuw de meest gebruikte bouwstoffen waren om steden te bouwen, worden de negatieve effecten van deze fossiele bouwmaterialen op het klimaat steeds duidelijker. Hernieuwbare, of biobased materialen, met in het bijzonder hout, bieden een totaaloplossing voor het (her)ontwikkelen van een ‘future proof’ gebouwde omgeving. Onder de noemer ‘mass timber’ worden ondertussen hoogwaardig producten ontwikkelt waarmee complete constructiesystemen en hoogbouwprojecten kunnen worden gemaakt. Wat zijn de voor- en nadelen van houtbouw? Welke invloed heeft houtbouw op de ruimtelijke ontwikkeling van steden? En wat betekent hout voor de huidige woning vraagstukken?