Nergens anders in Nederland groeit de economie zo hard als in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Maar niet iedereen profiteert van deze groei. Want wat mensen van waarde vinden reikt verder dan hetgeen we met elkaar produceren, consumeren en aan inkomen verdienen. Zo gaat welvaart los van inkomen bijvoorbeeld ook over onze gezondheid, persoonlijke ontwikkelingen en veiligheid. Hierbij spreken we over ‘brede welvaart’. En juist die brede welvaart blijft achter voor de bewoners van de Metropoolregio Amsterdam. Sterker nog, de regio scoort ver onder het Nederlands gemiddelde.

Tegelijkertijd staat de regio voor een aantal grote transitieopgaven om zich duurzaam en inclusief te ontwikkelen. Ook daarin loopt de MRA achter. Dit blijkt uit recent onderzoek van RaboResearch.

Het werken aan bovenstaande opgaven vraagt om een intensieve, open, eerlijke en bovenal creatieve dialoog over de hoe-vraag: hoe gaan bedrijven, overheid en bewoners gezamenlijk de grote transitieopgaven van deze tijd aan? En hoe verbeteren we gezamenlijk de brede welvaart in de MRA? Per programma staat een ander thema centraal, maar wel met eenzelfde doel; kijken naar gezamenlijke oplossingen voor morgen. Commitment staat centraal in deze programmareeks.

Deze reeks is onderdeel van een langer traject van de Rabobank over brede welvaart in de MRA. Begin 2022 ontstond het onderzoeksrapport van RaboResearch naar aanleiding van dialoogtafels met studenten, bedrijven, bestuurders en kennisinstellingen. Dit rapport is in maart gepresenteerd aan de Amsterdam Economic Board (AEB) en in de zomer heeft er een diner pendant plaatsgevonden waar de thema’s wonen en talent centraal stonden. AEB gaat zich bezighouden met het onderwerp talent en de Rabobank heeft zich gecommitteerd om het thema wonen aan te pakken. In samenwerking met Fronteer organiseert de bank een coalitie traject over dit thema. Het idee is dat bedachte realistische ideeën ook echt met coalities opgepakt gaan worden, Rabobank pakt hierin de handschoen op om partijen bij elkaar te brengen.

Ontwikkeld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
Cecile Trooster
Partners