Vanavond gaan we in op hoe we publiek-private samenwerkingen kunnen versterken om bouwen voor brede welvaart te versnellen. Hoewel we momenteel voor grote uitdagingen staan op dit gebied, zijn er ook stappen gezet en inspirerende samenwerkingen tot stand gekomen. Denk aan de opkomst van de wooncoöperatie, meergeneratiewonen en vernieuwende woon-zorgconcepten. Aan de hand van een aantal innovatieve voorbeelden laten we zien hoe je bouwt voor brede welvaart, hoe je vitale leefgemeenschappen creëert en hoe je de publiek-private samenwerkingen smeedt die dit mogelijk maken. Op de avond zelf is er ook de mogelijkheid om ideeën met elkaar uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen met elkaar te smeden. Er is een live ‘marktplaats’ waar vraag en aanbod samenkomt.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Wat gaan we doen?

Openingskeynote ‘Van welvaart naar welzijn’ door Wouter Veldhuis, stedenbouwkundige, architect, en directeur van MUST. Wouter doet, denkt en verbindt. Hij heeft 25 jaar ervaring met complexe ruimtelijke projecten. Sinds eind 2020 is hij voor vier jaar aangesteld als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Onlangs schreef hij het Stadsessay ‘Onderweg naar de rechtvaardige stad’.

Panelgesprek met een ontwikkelaar, een architect, een wethouder en een bankier uit de Metropoolregio Amsterdam. Aan de hand van concrete voorbeelden in gesprek over hoe je bouwt voor brede welvaart, vitale leefgemeenschappen creëert en de samenwerking vormgeeft die daarvoor nodig is. Welke lessen trekken we hier uit? Aan dit panel nemen deel (andere namen volgen spoedig)

  • Ingeborg de Jong, algemeen directeur bij Timpaan, een gebiedsontwikkelaar met maatschappelijke projecten. Een van die projecten is de transformatie van een voormalige pastorie in Hoofddorp in een woon-zorgconcept voor ouderen.
  • Ugur Pekdemir, directievoorzitter Rabobank Amstel & Vecht. Gaat op basis van Raboresearch rapporten in op de coalitie bouwen voor brede welvaart waarin de Rabobank partijen bij elkaar brengt om gezamenlijk maatschappelijke impact te maken. Daarnaast licht hij toe hoe de Rabobank bij kan dragen aan het financieren voor brede welvaart en welke drempels overwonnen zijn in het financieren van wooncoöperaties.
  • Aukje Goossens, architect die haar kennis momenteel inzet bij de coöperatie projecten van Time to Acces: een in Amsterdam gevestigd platform dat zich richt op de ontwikkeling van radicale architectuur. Samen met een team van architecten, stedenbouwkundigen en activisten creëren ze participatieve woonvormen, ruimtelijk ontwerp en sociale omgevingen zoals de Nieuwe Meent. Opererend binnen steeds meer niet-inclusieve stedelijke weefsels, is het doel om betaalbare huisvesting toegankelijk te maken voor iedereen.
  • Anneke Speelman is ontwikkelingsmanager bij gebiedsontwikkelaar AM. Ze heeft als specialisme senioren en zorg en is veel bezig met de ontwikkeling van nieuwe woon-zorg concepten.
  • Jelle Beemsterboer is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Wonen, Landbouw en Visserij, Stikstofbanken en het Provinciaal programma landelijk gebied (PPLG).

Een live ‘marktplaats’ waar vraag en aanbod samenkomen en nieuwe samenwerkingen ontstaan. Initiatieven uit de Metropoolregio Amsterdam pitchen vanavond een hulpvraag of doen een aanbod. Een aantal pitches die je kunt verwachten zijn:

  • Crowdbuilding, op dit platform vind je alle collectieve zelfbouw initiatieven in Nederland. Je kunt er in contact komen met mensen die jouw woondroom delen en je vindt er locaties waar deze gedeelde dromen werkelijkheid kunnen worden. Denk aan wooncoöporaties die nog leden zoeken of kavels die aangeboden worden.
  • Stadsdorpen Amsterdam wil uitbreiden naar andere gemeenten in de metropoolregio. De eerste stappen daarvoor zijn gezet, maar meer partners uit de metropoolregio zijn nodig om het ook in andere gemeenten waar te maken.
  • Bouwmensen is een coöperatieve vereniging van bouw- en infra-opleidingsbedrijven. Zij leiden de nieuwe generatie bouwers op. Zijn op zoek naar samenwerkingen met bouwers, ontwikkelaars etc. om structurele leerwerktrajecten opzetten.
  • 1828 jongerenwoningen biedt betaalbare woningen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Je huurt er een betaalbaar eigen appartement mét eigen keuken en badkamer. Ze willen graag uitbreiden naar andere gemeenten.

Met een poëtische bijdrage van de Zaanse stadsdichter Lisa van Tongeren over het belang van bouwen voor brede welvaart.

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksBrede Welvaart

Nu zorgt economische groei niet tot groei in brede welvaart. Hoe zorgen we ervoor dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren?