Er zijn genoeg tekenen aan de wand dat het volbouwen van weilanden met grondgebonden eengezinswoningen niet de juiste manier is. Met een groeiend aantal inwoners en eenpersoonshuishoudens is de huidige woningvoorraad van ons land niet opgewassen tegen de toenemende vraag naar ruimte. Er zal dus slim, compact en gemengd gebouwd moeten worden, alleen al om de eenvoudige reden dat we elkaar harder nodig zullen hebben in de toekomst. Een mogelijkheid die deze opgaven wellicht het hoofd kan bieden is om terug te gaan naar de basis en weer samen te leven met meerdere generaties bij elkaar: Meergeneratiewonen. Hoe is het om met meer generaties samen te wonen? Wat is ervoor nodig om de ontwikkeling van meergeneratiewonen beleidsmatig te faciliteren en waar moeten we rekening me houden om het te financieren? Kortom, wat kan meergeneratiewonen bijdragen aan onze huidige samenleving?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

We beginnen met een gesprek met Auguste van Oppen (Architect / Partner bij BETA) over de herkomst van meergeneratiewonen. Hij heeft ontwerpend onderzoek gedaan naar de toepassing van meergeneratiewonen in verschillende soorten bestaande woonwijken en woont sinds een aantal jaar in zijn eigen ontworpen meergeneratiewoning in Amsterdam Noord met zijn gezin en schoonouders.

Vervolgens spreken we met enkele bewoners van woonvormen waarin meergeneratiewonen is toegepast. Han de Jong (toekomstige bewoner van Wooncoöperatie Eureka!), Thomas van Leeuwen (Director – Partner at D/DOCK), Danielle Batist (Bewoner Kas&Co) en Marten Gruppen (Bewoner Woongemeenschap Eikpunt) gaan in gesprek over hun ervaringen met het samen leven van meerdere generaties.

Daarna kijken we vooruit; hoe kunnen we meergeneratiewonen gaan toepassen in de gebouwde omgeving? Hierover gaan we in gesprek met Anouk Reintjens (Ontwikkelingsmanager AM) Ferry Nagel (Senior adviseur zorginnovatie bij Kennisland) en Jeanette ter Braak (Beleidsadviseur Wonen en Trekker nieuwe locaties geclusterde ouderenwoningen bij Gemeente Amsterdam).

Het eerste uur van dit programma is een opname voor AT5 en is terug te kijken via onze website en Youtube, aansluitend gaan we (zonder camera’s) in gesprek met de sprekers en de andere aanwezigen in de zaal.

In samenwerking met
Partners
De moderator van dit programma is
Susanne Heering
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.