De torenhoge inflatie heeft een negatieve invloed op de brede welvaart in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Mensen die zich in een meer kwetsbare positie bevinden worden het hardst geraakt. De verschillen tussen de ‘haves’ en de ‘have-nots’ worden zo nog groter. Vanavond onderzoeken we met elkaar wat de toenemende inflatie betekent voor de brede welvaart in de Metropoolregio Amsterdam en wat we kunnen doen om de kloof in (brede) welvaart te dichten. Wat kunnen bewoners (-initiatieven), bedrijven, kennisinstellingen en de overheid doen? Hoe kunnen zij elkaar versterken en de handen ineenslaan in de regio?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Sjoerd Hardeman is senior econoom bij de Rabobank. Hij opent de avond met een presentatie over brede welvaart, inflatie en de kloof in de Metropoolregio Amsterdam.

Stella de Swart is zelfstandig ondernemer en werkt als armoede- en schuldenexpert. Na een jarenlange strijd is het Stella uiteindelijk gelukt om uit de wirwar van bureaucratische regels te ontsnappen. Nu adviseert ze politieke partijen, stichtingen, het bedrijfsleven, alleenstaande vrouwen en studenten. Ze is ook auteur van het boek ‘Armoede krijg je gratis’.

Jannekee Jansen op de Haar is uitvoerend directeur bij Jungle Amsterdam, het onafhankelijke informatie en adviescentrum voor duurzaamheid in Amsterdam, en is mede-oprichter van de FIXbrigade die kleine bespaarmaatregelen uitvoert bij bewoners die in energiearmoede leven. De energiekosten dalen daardoor met 300 tot 1200 euro per jaar.

Johan Stuiver is Director Deloitte WorldClass bij Deloitte. Met het ‘WorldClass Education program’ heeft Deloitte de ambitie om wereldwijd 100 miljoen mensen een beter toekomstperspectief te geven tegen 2030. Daarnaast heeft Deloitte i.s.m. andere organisaties een samenwerking tot stand gebracht met de lancering van de NCFG (Nationale Coalitie Financiële Gezondheid), een brede coalitie van werkgevers om financiële problemen en schulden op de werkvloer aan te pakken. Imiddels telt de NCFG ruim 30 organisaties. Wat kunnen bedrijven als Deloitte doen om de kloof te dichten?

Eric Traa is Business Development Manager Rabobank Metropoolregio Amsterdam. De Rabobank zet in op brede welvaart in de Metropoolregio Amsterdam. Wat betekent dit voor hoe zij bankieren? En hoe draagt de Rabobank bij aan het dichten van de kloof?

Ivan Nikolov is oprichter van Choku Gym, een sportschool in Poelenburg (Zaanstad) waar al 45 jaar op hoog niveau wordt les wordt gegeven in karate, boksen en andere zelfverdedigingssporten. Maar Choku Gym is meer dan dat; het is ook een sociaal maatschappelijk initiatief. Deze sportschool vervult al bijna 40 jaar een onmis­bare sociale maatschappelijke functie in Po­elenburg. Zij nemen hun positie in de wijk zeer serieus en weten als geen ander dat sport een brug kan slaan in een multiculturele samenleving.

Lotje Bruin is vestigingsmanager bij JINC Amsterdam, een initiatief dat in 2003 werd opgericht tegen armoede en het verval in Amsterdam Nieuw-West. In de jaren is de organisatie uitgegroeid tot een landelijke organisatie en bereiken ze ruim 63.500 jongeren per jaar. Ze helpen kinderen en jongeren van 8 tot 16 jaar kennis te ontdekken welk werk bij hun talent past, laten ze kennis maken met verschillende beroepen en leren jongeren solliciteren.

Josien Arts is onderzoeker op de UvA bij de faculteit Maatschapij- en Gedragswetenschappen en doet veel onderzoek naar bestaanszekerheid. Ze is betrokken bij het onderzoek Een (on)zeker bestaan in de stad over bestaanszekerheid in de Metropoolregio Amsterdam door het Kenniscentrum voor Ongelijkheid, een netwerkorganisatie, waarin onderzoekers en maatschappelijke partners vanuit hun eigen functie en organisatie participeren in onderzoekssamenwerkingen op het gebied van ongelijkheid.

Froukje de Jonge is wethouder sociaal domein in Almere. Onlangs ontwikkelde de raad een Aanvalsplan Armoede en is in navolging van de Landelijke Alliantie Kinderarmoede gestart met de Almeerse Alliantie Kinderarmoede.

ProgrammareeksBrede Welvaart

Nu zorgt economische groei niet tot groei in brede welvaart. Hoe zorgen we ervoor dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren?