Een gemiddelde Amsterdamse maaltijd legt gemiddeld 30.000 km af voordat het op het bord ligt. De komende jaren moet dit aantal kilometers drastisch naar beneden. Gelukkig zijn er al veel voedselveranderaars in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) die bijdragen aan een lokale, gezonde en duurzame voedselketen. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen in de MRA die moeite hebben met het betalen van de boodschappen en afhankelijk zijn van de Voedselbank. Vanavond kijken we naar de voedseltransitie door de lens van brede welvaart. Hoe staat het ervoor met de voedseltransitie in de MRA? Hoe kunnen we voedselveranderaars die gezonde, nieuwe producten ontwikkelen verder helpen? En hoe zorgen we ervoor dat meer mensen in de regio toegang hebben tot lokaal, gezond en duurzaam voedsel? Hoe zorgen we voor een goed maal voor allemaal?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Martijn Rol is sectormanager food bij de Rabobank. Hij verzorgt een inleiding op deze avond.

Joris Lohman is politicoloog en gefascineerd door de ‘wicked problems’ in ons mondiale voedselsysteem. Hij is mede-oprichter van Food Hub dat hij in 2016 oprichtte met Joszi Smeets. Zij kennen elkaar vanuit de slow food-beweging en realiseerden zich dat een good, clean and fair voedselsysteem meer nodig heeft dan alleen activisme. Met Food Hub zetten ze de maatschappelijke beweging door, maar dan binnen het bedrijfsleven en overheden. In 2011 richtte hij Food Film Festival op, hij was voorzitter van de Youth Food Movement en stond meerdere jaren achter elkaar in de Trouw Duurzame 100.

Laura Viaene is managing director bij Boeren voor Buren, een netwerk van buren die fruit en groente rechtstreeks bij lokale boeren koopt. Het initiatief is begonnen in corona tijd toen zowel boeren als buren het zwaar hadden. Iedereen met een kleine portemonnee is welkom.

Gilma Laurence is voorzitter van Stichting SES, een organisatie die bewoners inspireert en motiveert, waaronder de jeugd en ouderen in onze multiculturele woonomgeving Venserpolder en Strandvliet (Amsterdam Zuid-oost). Ze organiseren o.a. schoolontbijten en runnen een lokale voedselbank die het de laatste tijd zwaar heeft.

Nicole Smits is fruitboer bij Fruithal Smits. Ze leveren o.a. aan Boeren voor Buren.

Bas Turk is oprichter van Tommy Tomato, een initiatief dat warme lunches vol groente levert op basisscholen. Ook mensen met een kleine portemonnee kunnen hun kind hiervoor opgeven. Jij bepaalt wat je kunt missen, de stichting legt de rest bij.

Carlo Verhart is programmamanager bij Voedsel Verbindt, een activerend platform met als doel het verwezenlijken van een robuust, duurzaam en gezond regionaal voedselsysteem ten behoeve van een leefbare metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden.

Wouter Stevens is directeur Coöperatieve Rabobank Metropoolregio Almere-Amsterdam waar hij zich bezighoudt met voedsel en duurzaam ondernemen.

Ilse Zaal is gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland voor Economie, inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, Landbouw en visserij, Dierenwelzijn, Bestuur, Europa, Recreatie en Toerisme, Sponsoring. In de Voedselvisie 2020-2030 beschrijft de provincie de kansen en uitdagingen om te komen tot een duurzaam voedselsysteem.

Met een afsluitende spoken word van Luan Buleshkaj.

Over deze programmareeks

Deze reeks is onderdeel van een langer traject van de Rabobank in de MRA. Begin 2022 ontstond het onderzoeksrapport van RaboResearch naar aanleiding van dialoogtafels met studenten, bedrijven, bestuurders en kennisinstellingen. Dit rapport is in maart gepresenteerd aan de Amsterdam Economic Board (AEB) en in de zomer heeft er een diner pendant plaatsgevonden waar de thema’s wonen en talent centraal stonden. AEB gaat zich bezighouden met het onderwerp talent en de Rabobank heeft zich gecommitteerd om het thema wonen aan te pakken. In samenwerking met Fronteer organiseert de bank een coalitie traject over dit thema. Het idee is dat bedachte realistische ideeën ook echt met coalities opgepakt gaan worden, Rabobank pakt hierin de handschoen op om partijen bij elkaar te brengen. Hier zijn de eerdere programma’s terug te vinden.

ProgrammareeksBrede Welvaart

Nu zorgt economische groei niet tot groei in brede welvaart. Hoe zorgen we ervoor dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren?