Woonzekerheid is een basisvoorwaarde voor brede welvaart. De term ‘brede welvaart’ verwijst naar een perspectief op welvaart waarin niet economische groei, maar factoren van welzijn zoals gezondheid, leefomgeving en bestaanszekerheid centraal staan. Zonder een thuis is er geen ruimte om na te denken over deze andere vormen van welzijn. Daarom gaat het tweede programma in de reeks ‘Brede welvaart’ over wonen. Wonen is op dit moment voor veel mensen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te duur. In dit programma gaan we in gesprek over mogelijke oplossingen voor meer woningen in de Metropoolregio Amsterdam, allen met een coöperatieve inslag. Wat gebeurt er al? En waar kunnen we morgen gezamenlijk mee aan de slag?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Wat gaan we vanavond doen?

Vanavond gaan we in gesprek over concrete woon-oplossingen in de MRA die bijdragen aan brede welvaart.

De avond wordt geopend door senior econoom voor RaboResearch Nic Vrieselaar. Samen met collega’s van RaboResearch doet hij onderzoek naar het thema wonen in de MRA. Hij geeft een korte presentatie over de urgentie in de MRA en duidt het verband tussen wonen en brede welvaart.

Wat doet woononzekerheid met je? Woningzoekende Bibi Altink (37) vertelt het. Ze werd geïnterviewd in het Parool in de reeks ‘Huizenjacht’. Sinds haar relatiebreuk jaren geleden gaat ze van tijdelijk naar tijdelijk huis. Spoken word-artist & filmmaker Lemuël de Graav draagt een gedicht voor over zijn woonavonturen.

Vervolgens gaan we in gesprek met verschillende spelers in de MRA die bezig zijn met oplossingen. Ugur Pekdemir (directeur van de Coöperatieve Rabobank MRA) is in samenwerking met James Veenhoff (Fronteer) bezig met een wooncoalitie in de MRA om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Ze vertellen over dit traject. Daarnaast zijn er allerlei oplossingen vanuit bewoners. Zo is Tjeerd Haccou mede-initiatiefnemer van Het Solidair Woonfonds met als doel de overwaarde van je huis om te zitten in een inclusieve buurt. Clemens Mol zit aan tafel vanuit Stichting !Woon en gaat in op de wooncooperaties. Onlangs brachten zij een handboek uit voor iedereen die een wooncoöperatie wil oprichten.

Daarnaast is er ook een aantal grote bestaande spelers in de MRA die werken aan woon-oplossingen. Hoe dragen die bij aan brede welvaart? In gesprek met Ingeborg de Jong (algemeen directeur van Timpaan, een maatschappelijke gebiedsontwikkelaar) die in samenwerking met afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden onderzoekt hoe zij als bedrijf en ontwikkelaar samen kunnen werken aan woonoplossingen. Peter Heuvelink (directeur van AM Noordwest) werkt in samenwerking met de gemeente Amstelveen aan verschillende betaalbare koop-oplossingen: Koop Smarter en Koop Start (ism Stichting op Maat). Wethouder van financiën, economische zaken en wonen van Amstelveen, Adam Elzakalai zit ook aan tafel. Pepijn Bakker is manager strategie bij woningcorporatie Rochdale en werkt vanuit de corporatie aan verschillende oplossingen. En Maarten de Gruyter, directeur van Boelens de Gruyter en co-host voor het programma Vastgoed Gezocht van BNR nieuwsradio, sluit als grote speler in de MRA ook aan.

We betrekken jou in de zaal er ook graag bij! Welke oplossingen missen we nog? Aan het einde van de avond halen we alle oplossingen met elkaar op en reflecteren we erop.

Over deze programmareeks

Deze reeks is onderdeel van een langer traject van de Rabobank in de MRA. Begin 2022 ontstond het onderzoeksrapport van RaboResearch naar aanleiding van dialoogtafels met studenten, bedrijven, bestuurders en kennisinstellingen. Dit rapport is in maart gepresenteerd aan de Amsterdam Economic Board (AEB) en in de zomer heeft er een diner pendant plaatsgevonden waar de thema’s wonen en talent centraal stonden. AEB gaat zich bezighouden met het onderwerp talent en de Rabobank heeft zich gecommitteerd om het thema wonen aan te pakken. In samenwerking met Fronteer organiseert de bank een coalitie traject over dit thema. Het idee is dat bedachte realistische ideeën ook echt met coalities opgepakt gaan worden, Rabobank pakt hierin de handschoen op om partijen bij elkaar te brengen.

ProgrammareeksBrede Welvaart

Nu zorgt economische groei niet tot groei in brede welvaart. Hoe zorgen we ervoor dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren?