Om de transitie naar een nieuwe economie te maken waarin welzijn in de breedste zin van het woord centraal staat in plaats van materiële groei, moeten overheid, burgers en bedrijven samen optrekken. In de slotconferentie van de dialoogreeks ‘Brede welvaart’ kijken we door de lens van brede welvaart naar ondernemen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA): welke keuzes horen bij ondernemen voor brede welvaart? En hoe kunnen publiek-private samenwerkingen positieve impact hebben op de brede welvaart in de stad en regio?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over het programma

Meer informatie over het programma en de sprekers volgen spoedig.

Dit programma is de slotconferentie van een programmareeks over brede welvaart. Na de eerste kick-off aflevering, verkenden we in de daarop volgende programma’s telkens een ander domein door de lens van brede welvaart: wonen (#2), energievoorziening (#3), voedsel (#4) en de kloof tussen arm en rijk (#5). In deze laatste aflevering kijken we naar het bedrijfsleven en publiek-private samenwerking.

Tijdens de Staat van de Stad 2023 in ITA stelde burgemeester Femke Halsema “Wat het vestigingsklimaat nu het meest nodig heeft, is een verbonden stad waar de verschillen in welvaart en welzijn tussen mensen kleiner worden. Een nieuw Amsterdams Verbond!”. En dit geldt niet alleen voor Amsterdam, maar voor de hele Metropoolregio Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over hoe het bedrijfsleven in de regio kan bijdragen aan brede welvaart en hoe publiek-private samenwerkingen impact kunnen vergoten.

De grote transities waar we voor staan gaan alleen lukken als overheid, burgers en bedrijven samen optrekken. Daarvoor moeten wel nog een aantal hobbels overwonnen worden. Onderzoek van RaboResarch laat zien dat momenteel slechts 60% van de ondernemers verwacht de transitie naar een duurzame en sociale inclusieve economie te kunnen maken. Daarnaast laat onderzoek van het SCP zien dat het vertrouwen van burgers in het bedrijfsleven laag is: slechts 44% heeft vertrouwen in het bedrijfsleven. Als belangrijkste reden geven mensen aan dat bedrijven te zeer gericht zijn op eigenbelang en winst, in plaats van het algemeen belang, wat juist zo belangrijk is voor brede welvaart. Bedrijven geven op hun beurt weer aan dat het vertrouwen in de overheid onder druk staat,. als het bijvoorbeeld gaat over het beleid met betrekking tot cruiseschepen in Amsterdam. Tijdens deze avond gaan we met elkaar in gesprek over deze uitdagingen en hoe we aan handelingsperspectief kunnen werken. Hoe geven we de publiek-private samenwerkingen vorm die nodig zijn voor een toename van brede welvaart in de regio?

ProgrammareeksBrede Welvaart

Nu zorgt economische groei niet tot groei in brede welvaart. Hoe zorgen we ervoor dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren?