Pakhuis de Zwijger participeert in verschillende EU-projecten: CLIC, REFLOW en CENTRINNO.

CLIC

Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse (CLIC) gaat over het behouden van cultureel erfgoed door het een nieuwe functie te geven, liefst met gebruik van circulaire principes. In dit Europese project wordt een lokaal actieplan ontwikkeld voor Rijeka (Kroatië), Salerno (Italië), Västra Götaland (Zweden) en Amsterdam. Pakhuis de Zwijger wordt in Amsterdam gebruikt als voorbeeld van een succesvol businessmodel voor het adaptief hergebruik van cultureel erfgoed. CLIC loopt van 2017-2021.

Pakhuis de Zwijger

REFLOW

REFLOW gaat over het creëren van regeneratieve en circulaire materiaalstromen in steden en het daarbij betrekken van burgers, bedrijven en politiek. In verschillende steden door heel Europa ligt de focus daarbij op verschillende materialen, met in Amsterdam de nadruk op textiel en kleding. Pakhuis de Zwijger werkt in de Amsterdamse pilot samen met Waag, de gemeente Amsterdam en BMA-Techne. REFLOW loopt van 2019 tot 2022.

Foto: Waag

CENTRINNO

In het CENTRINNO project werken negen steden, waaronder Amsterdam, samen om te komen tot nieuwe strategieën en werkwijzen rond inclusieve en duurzame gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om het omvormen van industriële gebieden tot stadswijken waarin nieuwe en innovatieve manieren van maken en bestaand industrieel erfgoed nog steeds een prominente plek hebben. Pakhuis de Zwijger werkt in de Amsterdamse pilot samen met Waag, en het Hout- en Meubileringscollege (HMC). CENTRINNO loopt van 2020 tot 2024.

LIVECASTS